Campania de promovare 2019 - Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Campania de promovare 2019

CERERE DE PROPUNERI
programe simple, programe multinaţionale

Cererile de propuneri pentru programe simple și, respectiv, multinaționale, au fost publicate la data de 15.01.2019 în Jurnalul Oficial al UE, Seria C:

  1. Cerere de propuneri programe simple     (JOUE 2019/C 18/04)
  2. Cerere de propuneri programe multinaţionale (JOUE 2019/C 18/05)

Cererile de propuneri se adresează unei game largi de organisme, cum ar fi organizațiile profesionale și interprofesionale, grupurile și organizațiile de producători, precum și organisme din sectorul agroalimentar care au ca obiectiv activitățile de promovare. Programele simple pot fi depuse de una sau mai multe organizații din aceeași țară UE; programele multinaționale provin de la cel puțin două organizații naționale din cel puțin două state membre sau din una sau mai multe organizații europene.

Cererile de propuneri oferă informații privind contextul general, prioritățile tematice, bugetul  disponibil defalcat pentru fiecare temă în parte, criteriile de eligibilitate, acțiunile și tipurile de activități eligibile, criteriile de excludere, selecție și atribuire. De asemenea, sunt oferite indicații privind procedura de depunere a propunerilor de programe.

Propunerile se transmit online până la termenul limită de 16 aprilie 2019, ora 17:00 CET (ora Europei Centrale) prin sistemul electronic destinat participanților creat pe site-ul Comisiei Europene:

  1. PORTALUL FINANȚĂRI ȘI LICITAȚII - PROMAVAREA PRODUSELOR AGRICOLE
  2. GHIDUL SOLICITANTULUI – programe simple
  3. GHIDUL SOLICITANTULUI – programe multinaţionale
  4. ACORD DE GRANT MODEL – programe simple cu un singur beneficiar
  5. ACORD DE GRANT MODEL – programe simple cu beneficiari multipli
  6. ORIENTĂRI PRIVIND PROCEDURA CONCURENȚIALĂ aplicată pentru selectarea organismelor de punere în aplicare

Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate şi Alimente (CHAFEA): întrebări frecvente.

Informații suplimentare

Programul de lucru 2019 – tabel sintetic

Programul de lucru pentru 2019 implementat în baza Regulamentului (UE) nr. 1144/2014 privind acțiunile de informare şi promovare referitoare la produsele agricole vizează creșterea numărului de activități destinate atât țărilor terțe, în care există cel mai mare potențial de creștere, cât și pieței interne, în special prin campanii menite să informeze consumatorii cu privire la standardele ridicate ale produselor UE și diferitele sisteme și etichete ale UE privind calitatea (denumirea de origine protejată - DOP, indicația geografică protejată - IGP, specialitatea tradițională garantată - STG).

Suma alocată programelor de promovare care vor fi selectate pentru cofinanțarea UE în 2019 este de 191,6 mil. euro, mai mult cu 12,5 mil. euro mai mult față de bugetul din 2018.

Ca și în anii precedenți, o parte din fondurile destinate campaniilor de promovare din 2019 se adresează anumitor sectoare, cum ar fi producția sustenabilă de orez și sectorul fructelor și legumelor. Acesta din urmă a fost ales în mod specific pentru a promova o alimentație sănătoasă în rândul consumatorilor din UE.