Promovare produselor agroalimentare - Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Promovare produse agroalimentare

 POLITICA UNIUNII EUROPENE
PRIVIND PROMOVAREA PRODUSELOR AGROALIMENTARE

enjoy2020                                                                                                                                                   

Seminar de informare privind politica Uniunii referitoare la promovarea produselor agroalimentare

La 18 noiembrie 2019, Comisia Europeană a adoptat Programul de lucru anual pe 2020, implementat în baza Regulamentului (UE) nr. 1144/2014 privind acţiunile de informare şi promovare referitoare la produsele agricole puse în aplicare pe piaţa internă şi în ţările terțe. Programul de lucru stabilește prioritățile și bugetul disponibil pentru cererile de propuneri de anul viitor pentru campanii de informare și promovare a produselor agroalimentare, care se pot derula în interiorul sau în afara UE. Finanțarea UE poate acoperi până la 70-85% din costurile totale ale unor astfel de campanii.

Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente (CHAFEA) a prevăzut publicarea cererilor de propuneri în prima jumătate a lunii ianuarie 2020. O zi de informare va avea loc joi, 30 ianuarie 2020, la Bruxelles. Ordinea de zi și linkul pentru înregistrare sunt deja disponibile pe site-ul CHAFEA:

https://ec.europa.eu/chafea/agri/news/registrations-open-info-day-calls-proposals-2020.

În cursul zilei de informare, beneficiari ai programelor își vor împărtăși experiența în implementarea programelor de promovare și vor oferi exemple de campanii reușite. Agenda reuniunii include organizarea unui eveniment de relaționare, în cadrul căruia pot fi întâlniți posibili parteneri de proiect.

Informații suplimentare sunt postate site-ul CHAFEA https://ec.europa.eu/chafea/agri/:

 • informații privind condițiile de eligibilitate, inclusiv un instrument de verificare a eligibilității organizației solicitante;
 • documente de îndrumare referitoare la depunerea propunerilor și punerea în aplicare a proiectelor cofinanțate;
 • întrebări frecvente (FAQ);
 • informații despre rezultatele cererilor de propuneri anterioare;
 • baza de date cu potențiali parteneri de proiect;
 • rapoarte de cercetare de piață pentru diferite țări din afara UE (China, Japonia, Coreea de Sud, Vietnam, Canada, Mexic, Iran, Arabia Saudită, EAU, India, Egipt);
 • alte informații utile pentru exportatorii din sectorul agroalimentar.

Prin  înregistrare pe site, se oferă posibilitatea de a primi buletinul informativ al CHAFEA, cu noutăți despre cererile de propuneri și evenimentele promoționale organizate de Comisia Europeană.

Alte informații privind participarea la cererile de propuneri pot fi obținute la următoarea adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

„Enjoy, it’s from Europe”: Noua politică de promovare adoptată de Comisia Europeană, care se aplică de la 1 decembrie 2015, urmărește sprijinirea profesioniştilor din sector să pătrundă pe pieţele internaţionale sau să îşi consolideze poziţia pe aceste pieţe şi să sensibilizeze consumatorii europeni la eforturile depuse de agricultorii europeni. Pentru a atinge acest obiectiv, Comisia a pus la dispoziţie mai multe resurse, a majorat rata de cofinanţare şi a redus formalităţile administrative pentru aprobarea programelor.

Prezentare PROMOVARE

Pentru punerea în aplicare integrală a noii politici, Comisia a adoptat acte delegate şi regulamente de punere în aplicare:

Principalele elemente ale noilor reguli privind promovarea sunt:

 • o creştere progresivă a bugetului UE destinat campaniilor de informare şi promovare: ajutoarele europene au crescut de la 61 mil. EUR în bugetul pentru 2013, la 191,6 mil. EUR în anul 2019;
 • rate de cofinanțare UE semnificativ mai mari în comparaţie cu vechea politică (70% pentru programele simple prezentate de o organizaţie dintr-un stat membru, 80% pentru programele multinaţionale şi programele care vizează ţările terţe, 85% pentru programele de criză); întrucât cofinanţarea naţională dispare, se creează condiţii de concurenţă echitabile;
 • punerea în aplicare a unei strategii europene de promovare, care va permite o mai bună direcţionare a acţiunilor de promovare și ar trebui să conducă la:
         - creşterea numărului programelor care vizează ţările terţe şi a programelor multinaţionale (programe reprezentate de către organizaţii din mai multe state membre) printr-o rată a cofinanţării sporită pentru aceste două categorii;
         - creşterea gradului de informare a consumatorilor din UE cu privire la calităţile produselor agricole europene în general, şi a produselor certificate de sistemele de calitate europene, în special;
 • lărgirea domeniului de aplicare a măsurilor: extinderea categoriilor beneficiarilor eligibili prin includerea organizaţiile de producători; extinderea gamei de produse, în special la produsele agroalimentare prelucrate, cum ar fi, de exemplu, pâinea, pastele sau ciocolata; menţionarea originii şi afişarea mărcilor produselor, în cadrul anumitor limite;
 • simplificarea procedurilor administrative: evaluarea şi selecţia programelor au loc într-o singură etapă în cadrul Comisiei Europene;
 • facilitarea gestionării programelor multinaţionale, elaborate în comun de organizaţii din mai multe state membre, prin intermediul Agenţiei Executive pentru Consumatori, Sănătate şi Alimente – CHAFEA.

Un element-cheie al noii politici de promovare îl reprezintă stabilirea prin Decizie de punere în aplicare a Comisiei a unui program anual de lucru, prin care sunt prevăzute priorităţile strategice pentru acţiunile de promovare în ceea ce priveşte produsele, sistemele şi pieţele vizate şi bugetele corespunzătoare alocate. Obiectivul este de a avea o politică dinamică şi proactivă, adaptată în fiecare an la noile oportunităţi de piaţă şi la nevoile sectorului. Programul anual de lucru este pus în aplicare ca urmare a publicării la începutul fiecărui an, a cererilor de propuneri de programe de promovare.