Promovare produselor agroalimentare - Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Promovare produse agroalimentare

butonPromo2020 180x90

Invitație la seminarul „INFO DAY 2020”, organizat la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale în data de 18.02.2020, ora 9.30

„ENJOY, IT’S FROM EUROPE” − POLITICA UNIUNII EUROPENE
PRIVIND PROMOVAREA PRODUSELOR AGRICOLE ȘI ALIMENTARE

enjoy2020                                                                                                                                                   

Politica referitoare la promovare a Comisiei Europene urmărește sprijinirea profesioniștilor din sectorul agroalimentar să pătrundă pe pieţele internaţionale sau să îşi consolideze poziţia pe aceste pieţe şi să sensibilizeze consumatorii din UE la eforturile depuse de agricultorii europeni pentru a furniza produse de calitate.

Obiective specifice principale:

  • creșterea gradului de conștientizare cu privire la calităţile produselor agricole ale Uniunii şi standardele înalte impuse metodelor de producţie în Uniune;
  • creșterea competitivității produselor agricole şi a anumitor produse alimentare din Uniune, a consumului acestor produse, precum şi a vizibilităţii lor atât în Uniune, cât şi în afara sa;
  • creşterea nivelului de cunoaştere şi recunoaştere a sistemelor de calitate ale Uniunii;
  • creşterea cotei de piaţă a produselor agricole şi a anumitor produse alimentare din Uniune, acordându-se o atenţie deosebită pieţelor din ţările terţe cu cel mai mare potenţial de creştere.

Prezentare PROMOVARE

Pentru punerea în aplicare integrală a politicii privind promovarea, Comisia a adoptat acte delegate şi regulamente de punere în aplicare:

Prin Decizie de punere în aplicare a Comisiei Europene se stabilește Programul anual de lucru, prin care sunt prevăzute priorităţile strategice pentru acţiunile de promovare în ceea ce priveşte produsele, sistemele şi pieţele vizate şi bugetele corespunzătoare alocate. Obiectivul este de a avea o politică dinamică şi proactivă, adaptată în fiecare an la noile oportunităţi de piaţă şi la nevoile sectorului. Programul anual de lucru este pus în aplicare ca urmare a publicării la începutul fiecărui an, a cererilor de propuneri de programe de promovare.