Proiecte cu finantare nerambursabila - Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Proiecte cu finantare nerambursabila

POCA

  • Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale implementează, începând cu luna septembrie 2019, proiectul „Consolidarea capacității MADR de a elabora politici și reglementări specifice în vederea implementării unui sistem strategic național pentru trasabilitatea și integritatea produselor agroalimentare", COD SIPOCA 126983. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020, Axa prioritară: Administrație publică și sistem judiciar eficiente. Obiectivul general al proiectului este acela de a întări capacitatea MADR de elaborare de propuneri de politici publice în domeniul agroalimentar bazate pe dovezi, de reducere a poverii administrative pentru mediul de afaceri și implementarea unor măsuri de simplificare pentru cetățeni.
            PROIECT TRANSABILITATE
  • Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale implementează, începând cu luna septembrie 2019, proiectul „Consolidarea capacității administrative a MADR susținută de planificare strategică și un sistem de politici publice bazate pe dovezi, sistematizarea și simplificarea procedurilor de lucru cu mediul de afaceri și cu cetățenii din România, cu accent pe zona montană", COD SIPOCA 127012. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020, Axa prioritară: Administrație publică și sistem judiciar eficiente. Obiectivul general al proiectului este acela de a întări capacitatea MADR de elaborare de propuneri de politici publice în domeniul agroalimentar bazate pe dovezi, de reducere a poverii administrative pentru mediul de afaceri și implementarea unor măsuri de simplificare pentru cetățeni și de realizare a unei Strategii de Dezvoltare Integrată a Zonei Montane.
           PROIECT ZONA MONTANĂ