Măsura 1 - Actiuni pentru transferul de cunostinte si actiuni de informare - Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Măsura 1 - Acțiuni pentru transferul de cunoștinte și acțiuni de informare

ANUNȚ privind închiderea sesiunii de depunere de propuneri de proiecte în cadrul submăsurii 1.2 „Sprijin pentru activități demonstrative și acțiuni de informare”, Apel nr.1/2018 - „Acțiuni de informare pentru fermieri” - 26.11.2019

Raportul de selecție aferent lunii iunie, Apelului de propuneri de proiecte nr. 1/2018 în cadrul Submăsurii 1.2 “Sprijin pentru acțiuni de informare și activități demonstrative” - 14.08.2019

Raportul de evaluare aferent lunii iunie, Apelului de propuneri de proiecte nr. 1/2018 în cadrul Submăsurii 1.2 “Sprijin pentru acțiuni de informare și activități demonstrative” - 24.07.2019

Raportul de selecție aferent lunii aprilie 2019, Apelului de propuneri de proiecte nr. 1/2018 „Acțiuni de informare pentru fermieri” în cadrul Submăsurii 1.2 “Sprijin pentru acțiuni de informare și activități demonstrative” - 05.07.2019

Raportul de evaluare aferent lunii aprilie, Apelului de propuneri de proiecte nr. 1/2018 în cadrul Submăsurii 1.2 “Sprijin pentru acțiuni de informare și activități demonstrative” - 18.06.2019

Raportul de selecție aferent Apelului de proiecte nr. 3 / 2018 - Sub-măsura: 1.2 ”Sprijin pentru activități demonstrative și acțiuni de informare - 12.06.2019
       Erată la Raportul de selecție sm. 1.2 ”Sprijin pentru activități demonstrative și acțiuni de informare”, apel nr. 3/2018 - 01.08.2019

Raportul de evaluare aferent Apelului de propuneri de proiecte nr. 3/2018 - Acțiuni de informare pentru fermieri cu privire la măsurile minime de biosecuritate și norme sanitar veterinare în creșterea suinelor în cadrul Submăsurii 1.2 “Sprijin pentru acțiuni de informare și activități demonstrative și acțiuni de informare” - 29.05.2019

 Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 262/04.04.2019 privind modificarea Anexei la OMADR nr. 1513/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comitetului de Selecție și a Comisiei de Soluționare a Contestațiilor pentru proiectele aferente submăsurii 1.2 ”Sprijin pentru activități demonstrative și acțiuni de informare” (sM 1.2) din PNDR 2014-2020, Apel de Propuneri de proiecte nr. 3/2018 

 Raportul de selecție aferent lunii octombrie, Apelul de proiecte nr.1/2018 Acțiuni de informare pentru fermieri în cadrul Submăsurii 1.2 “Sprijin pentru acțiuni de informare și activități demonstrative” - 07.01.2019

Anunț de lansare a sesiunii de depunere a propunerilor de proiecte aferente Apelului de propuneri de proiecte nr.3/2018 Acţiuni de informare pentru fermieri cu privire la măsurile minime de biosecuritate și normele sanitar veterinare în creșterea suinelor pentru Submăsura 1.2 „Sprijin pentru activităţi demonstrative și acţiuni de informare” - 18.12.2018

  Ghidul Solicitantului pentru accesarea submăsurii 1.2. ,,Sprijin pentru activități demonstrative și acțiuni de informare" , Apel de propuneri de proiecte nr. 3/2018 - Acțiuni de informare pentru fermieri cu privire la măsurile minime de biosecuritate și normele sanitar veterinare în creșterea suinelor - 17.12.2018
      Anexe


 Manualul de procedură operațională pentru evaluarea proiectelor depuse în cadrul Apelului de propuneri de proiecte nr. 3/2018 Acțiuni de informare pentru fermieri cu privire la măsurile minime de biosecuritate și normele sanitar veterinare în creșterea suinelor, aferent Submăsurii 1.2 - Sprijin pentru activități demonstrative și acțiuni de informare și acțiuni de informare - 17.12.2018

 Regulamentul de organizare și funcționare al Comitetului de selecție și al Comisiei de Soluționare a Contestațiilor pentru proiectele aferente submăsurii 1.2 ,,Sprijin pentru activități demonstrative și acțiuni de informare" din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR), Apel de propuneri de proiecte nr. 3/2018 - 17.12.2018

Raportul de evaluare aferent lunii octombrie, Apelul de proiecte nr.1/2018 Acțiuni de informare pentru fermieri în cadrul Submăsurii 1.2 “Sprijin pentru acțiuni de informare și activități demonstrative” - 03.12.2018

Raportul de selecție aferent lunii septembrie, Apelul de proiecte nr.1/2018 Acțiuni de informare pentru fermieri în cadrul Submăsurii 1.2 “Sprijin pentru acțiuni de informare și activități demonstrative” - 03.12.2018
            Erată la Raportul de selecție aferent lunii septembrie, Apelul de proiecte nr.1/2018 Acțiuni de informare pentru fermieri în cadrul Submăsurii 1.2 “Sprijin pentru acțiuni de informare și activități demonstrative” - 05.12.2018

Raportul de selecție aferent lunii august, Apelulare de proiecte nr.1/2018 Acțiuni de informare pentru fermieri în cadrul Submăsurii 1.2 “Sprijin pentru acțiuni de informare și activități demonstrative” - 03.12.2018
           Erată la Raportul de selecție aferent lunii august, Apelulare de proiecte nr.1/2018 Acțiuni de informare pentru fermieri în cadrul Submăsurii 1.2 “Sprijin pentru acțiuni de informare și activități demonstrative” - 05.12.2018

Ghidul Solicitantului pentru accesarea submăsurii 1.2. ,,Sprijin pentru activități demonstrative și acțiuni de informare" , Apel de propuneri de proiecte nr. 3/2018 - Acțiuni de informare pentru fermieri cu privire la măsurile minime de biosecuritate și normele sanitar veterinare în creșterea suinelor - 21.11.2018
      Anexe

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 de zile la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Raportul de evaluare aferent lunii septembrie (aprobat în data de 09.11.2018), Apelul de proiecte nr.1/2018 Acțiuni de informare pentru fermieri în cadrul Submăsurii 1.2 “Sprijin pentru acțiuni de informare și activități demonstrative” - 09.11.2018

Raportul de evaluare aferent lunii august, Apelul de proiecte nr.1/2018 Acțiuni de informare pentru fermieri în cadrul Submăsurii 1.2 “Sprijin pentru acțiuni de informare și activități demonstrative” - 07.11.2018

 CLARIFICARE cu privire la depunerea cererilor de finanțare în cadrul apelului de propuneri de proiecte aferent Ghidului solicitantului pentru accesarea submăsurii 1. 1. ,,Sprijin pentru formarea profesionala și dobândirea de competențe", prin utilizarea costurilor unitare standard - 05.10.2018

ANUNȚ deschidere sesiune de depunere a propunerilor de proiecte aferente Apelului de propuneri de proiecte nr.1/2018 - Acțiuni de informare pentru fermieri în cadrul Submăsurii 1.2 ,,Sprijin pentru acțiuni de informare și activități demonstrative"

Ghidul Solicitantului pentru accesarea submăsurii 1.2. „Sprijin pentru activități demonstrative și acțiuni de informare”, Apel de propuneri de proiecte nr. 1/2018 - Acțiuni de informare pentru fermieri - 31.07.2018
       Anexe


 ANUNȚ deschidere sesiune de depunere a propunerilor de proiecte aferente Apelului de propuneri de proiecte nr.2/2018 - Activități demonstrative pentru fermierii care vor beneficia de sprijin prin Măsura de Agricultură ecologică (Măsura 11) în cadru Submăsurii 1. 2 ,,Sprijin pentru acțiuni de informare și activități demonstrative"

Ghidul Solicitantului pentru accesarea submăsurii 1.2. ,,Sprijin pentru activități demonstrative și acțiuni de informare" , Apel de propuneri de proiecte nr. 2/2018 - Activități demonstrative pentru fermierii care vor beneficia de sprijin prin Măsura de Agricultură ecologică (Măsura 11) - 31.07.2018
      Anexe


Manualul de procedură operațională pentru evaluarea și selecția proiectelor depuse în cadrul apelurilor de propuneri de proiecte aferente Submăsurii 1.2 - Sprijin pentru acțiuni de informare și activități demonstrative - 31.07.2018

Regulamentul de organizare și funcționare al Comitetului de selecție și al Comisiei de Soluționare a Contestațiilor pentru proiectele aferente submăsurii 1.2 ,,Sprijin pentru acțiuni de informare și activități demonstrative" din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR) - 31.07.2018


Ghidul Solicitantului în variantă CONSULTATIVĂ pentru accesarea submăsurii 1.2. „Sprijin pentru activități demonstrative și acțiuni de informare”, Apel de propuneri de proiecte nr. 1/2018 - Acțiuni de informare pentru fermieri - 10.05.2018
       Anexe
Aşteptăm propunerile şi sugestiile dumneavoastră la adresa de e-mail  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. până la data 21.05.2018.

 


Ghidul Solicitantului în variantă CONSULTATIVĂ pentru accesarea submăsurii 1.2. „Sprijin pentru activități demonstrative și acțiuni de informare”, Apel de propuneri de proiecte nr. 2/2018 - Activități demonstrative pentru fermierii care vor beneficia de sprijin prin măsura de agricultură ecologică (Măsura 11) - 10.05.2018
       Anexe
Aşteptăm propunerile şi sugestiile dumneavoastră la adresa de e-mail  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. până la data 21.05.2018.


Ordinul nr.837/07.05.2018 privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comitetului de selecție și al Comisiei de Soluționare a Contestațiilor pentru proiectele aferente submăsurii 1.1. - Sprijin pentru formarea profesională și dobândirea de competențe, prin utilizarea costurilor unitare standard procedura desfășurată prin portalul web, aprobat prin Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 585/ 2017 - 07.05.2018

ANUNȚ privind înregistrarea furnizorilor de formare profesională în vederea înscrierii în ,,Registrul furnizorilor eligibili de servicii de formare profesională" precum și selecția Cererilor de finanțare depuse în cadrul sM 1.1,,Sprijin pentru formarea profesională și dobândirea de competențe", utilizând costul unitar standard - 08.02.2018

Erata aferentă Raportului de Selecție pentru proiectele depuse în cadrul Apelului nr.2/2016 - 19.01.2018

Ghidul solicitantului pentru accesarea submăsurii 1.1. - Sprijin pentru formarea profesională și dobândirea de competențe prin utilizarea costurilor unitare standard, procedură desfășurată prin portalul web - 03.01.2018
      Anexe word

Manualul de procedură pentru înscrierea furnizorilor de formare profesională în Registrul furnizorilor eligibili de servicii de formare profesională și selecția Cererilor·de finanfare depuse în cadrul submăsurii 1.1. - Sprijin pentru formarea profesională și dobândirea de competențe prin utilizarea costurilor unitare standard, procedură desfășurată prin portalul web - 03.01.2018

Regulamentului de organizare și funcționare al Comitetului de selecție și al Comisiei de Soluționare a Contestațiilor pentru proiectele aferente submăsurii 1.1. - Sprijin pentru formarea profesională și dobândirea de competențe prin utilizarea costurilor unitare standard, procedură desfășurată prin portalul webprocedură desfășurată prin portalul web - 03.01.2018

Raport de Selecție pentru proiectele depuse în cadrul Apelului nr.2/2016 - 27.11.2017

Raport final de soluționare a contestațiilor pentru proiectele depuse în cadrul Apelului nr.2/2016 - 16.11.2017

Raport intermediar de soluționare a contestațiilor pentru proiectele depuse în cadrul Apelului nr. 2/2016 - 08.11.2017

ERATA la Raportul de evaluare - Apel de proiecte nr. 2/2016 - Formare profesională pentru fermieri, în special beneficiari de sprijin ai sub-măsurilor 6.1. și 6.3. - 18.10.2017

Raport de evaluare - Apel de proiecte nr. 2/2016 - Formare profesională pentru fermieri, în special beneficiari de sprijin ai sub-măsurilor 6.1. și 6.3, cu modificările aferente - 18.10.2017

Raport de evaluare - Apel de proiecte nr. 2/2016 - 06.10.2017

Raport de selecţie rectificat - Apel de proiecte nr. 1/2016 - 18.09.2017

 Ghidul solicitantului în VARIANTĂ CONSULTATIVĂ  pentru accesarea submăsurii 1.1 „Sprijin pentru formarea profesională și dobândirea de competențe” prin utilizarea costurilor unitare standard (publicat pe 15.09.2017)
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării. E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

   Raport de evaluare rectificat - Apel de proiecte nr. 1/2016 - 04.09.2017

   Raport de selecţie rectificat - Apel de proiecte nr. 1/2016 - 04.07.2017

   Raport de selecţie- Apel de proiecte nr. 1/2016 - 09.05.2017

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comitetului de selecţie şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru proiectele aferente măsurii 1 "Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare" din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR) - 05.05.2017

Raport final de soluționare a contestațiilor - Apel de proiecte nr. 1/2016 - 28.04.2017

Raport intermediar de soluționare a contestațiilor - Apel de proiecte nr. 1/2016 - 21.04.2017

Raport de evaluare - Apel de proiecte nr. 1/2016 - 22.03.2017

Numărul proiectelor depuse la nivel județean, în cadrul Apelului de propuneri de proiecte nr. 2/2016

ERATĂ la lista proiectelor depuse la nivel județean, în cadrul Apelului de propuneri de proiecte nr. 2/2016 - 22.03.2017

 Sesiunea de depunere a proiectelor aferente Apelului de proiecte nr. 2/2016 Formare profesională pentru fermieri, în special beneficiari de sprijin ai măsurilor 6.1 și 6.3 din cadrul măsurii 1 - Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare, submăsura 1.1 Sprijin pentru formarea profesională şi dobândirea de competențe se prelungește până la data de 31.01.2017, ora 16.00.

 LISTA ACTUALIZATĂ INTREBĂRI, CLARIFICĂRI ȘI RĂSPUNSURI la Ghidul Solicitantului pentru accesarea Măsurii 1 - „Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare”  Sub-măsura 1.1. „Sprijin pentru formarea profesională și dobândirea de competențe”,  Apel de propuneri de proiecte nr. 2/2016 Formare profesională pentru fermieri, în special beneficiari de sprijin ai măsurilor 6.1 și 6.3.

Apel de propuneri de proiecte nr. 2/2016 Formare profesională pentru fermieri, in special beneficari de sprijin ai sub-măsurilor 6.1 și 6.3 - Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare, submăsura 1.1 - Sprijin pentru formarea profesională şi dobândirea de competențe.

                Ghidul solicitantului și anexele aferente
                Formularul IDENTIFICARE FINANCIARĂ aferent Cererei de finanțare - Anexa 3 la Ghidul solicitantului aferent Apelului nr. 2

Prelungirea Apelului de proiecte nr. 1 până la data de 03.10.2016, ora 16:00

 Lista întrebărilor, clarificărilor și răspunsurilor aferente Ghidului Solicitantului pentru accesarea Măsurii

Apel de propuneri de proiecte nr. 1/2016 Formare profesională pentru fermierii care dețin angajamente pe măsura 10 – Agromediu și climă în cadrul măsurii 1 - Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare, submăsura 1.1Sprijin pentru formarea profesională şi dobândirea de competențe.

                Ghidul solicitantului și anexele aferente

DRAFT - Ghidul Solicitantului pentru accesarea Măsurii 1 - Submăsura 1.1 - beneficiari sM 6.1 și sM 6.3

ORDIN nr. 836 din 17 iunie 2016 privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru accesarea Măsurii 1 - Actiuni pentru transferul de cunoştinte şi actiuni de informare, submăsura 1.1. Sprijin pentru formarea profesională, precum şi a actiunilor pentru dobândirea de competente din cadrul PNDR 2014-2020, Apelul de propuneri de proiecte nr. 1/2016 - Formare profesională pentru fermierii care deţin angajamente pe Măsura 10 - Agromediu şi climă

ORDIN nr. 835 din 17 iunie 2016 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale or. 116/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului de Selecţie şi a Comisiei de Soluţionare a Contestaţiilor pentru proiectele aferente Măsurii 1 "Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare" din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR)

ORDIN nr. 834 din 17 iunie 2016 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 2373/2015 privind aprobarea Manualului de procedură pentru evaluarea şi selecţia proiectelor depuse în  cadrul apelurilor de propuneri de proiecte aferente Măsurii 1 -,,Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare" din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală

ORDIN 116 din 22.01.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comitetului de Selecție și al Comisiei de Soluționare a Contestațiilor pentru proiectele aferente Măsurii 1 "Acțiuni pentru transferul de cunoștințe și acțiuni de informare" din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR) 

ORDIN 2373 din 17.11.2015 privind aprobarea Manualului de procedura pentru evaluarea si selectia proiectelor depuse in cadrul apelurilor de propuneri de proiecte aferente Masurii 1 - ,,Actiuni pentru transferul de cunostinte si actiuni de informare" din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala