Planificare strategică pentru administrația agricolă - Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Planificare strategică pentru administrația agricolă

UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European

GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administraţiei şi Internelor

Inovaţie în administraţie
Programul Operaţional
"Dezvoltarea Capacităţii Administrative"

„Planificare strategică pentru administrația agricolă”
- cod SMIS 39173 -

proiect co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea
Capacităţii Administrative 2007-2013

Obiectiv general:
Consolidarea capacităţii administrative a MADR în domeniul managemetului strategic.

Scopul proiectului este de a îmbunătăți capacitatea MADR în a elabora, implementa, monitoriza, evalua activități de planificare strategică durabile.

Grupul țintă este alcătuit atât din persoane cu funcții de conducere cât și de execuție care desfășoară  activități de planificare strategică în diferite structuri de specialitate ale MADR. În cadrul proiectului se vor desfăşura activităţi de instruire și un  atelier de lucru la care vor participa 160 de persoane.

Principalele activităţi ale proiectului sunt:
- efectuarea  analizei complexe la nivelul unor structuri ale administrației agricole (la nivel central, instituții din subordine, deconcentrate);
- elaborarea Planului Strategic Instituțional integrat (abordare integrată a  componentei de management și componentei bugetare) - stabilirea priorităților administrației agricole;
- dezvoltarea și implementarea unui Sistem informatic de monitorizare  pe bază de obiective (proiectarea sistemului și dezvoltarea aplicației electronice) și pregătirea practică a utilizatorilor;
- elaborarea unui set de recomandări și a unei propuneri de restructurare a administrației agricole;
-dezvoltarea unor instrumente specifice de planificare strategică (prelucrarea și valorificare informațiilor, elaborarea de hărti strategice);
- identificarea nevoilor de formare, selectarea metodelor de instruire, stabilirea curriculei și desfășurarea a 4 sesiuni de training;
- organizarea a 2 conferințe pentru promovarea, respectiv diseminarea rezultatelor proiectului.

Durata de implementare a proiectului: 24 luni, începând cu data de 30.07.2012.

Valoarea totală a proiectului (fără TVA): 4.849.398 lei.

In implementarea proiectului vor fi respectate principiile dezvoltării durabile şi egalităţii de şanse.