Promovare - Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Promovare

REZULTATUL FINAL LA EXAMENUL/CONCURSUL DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL ORGANIZAT ÎN DATA DE 20.12.2018 PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI DIN CADRUL DIRECȚIEI GENERALE POLITICI AGRICOLE

Nr.crt.

Numele și prenumele

Funcția publică pentru care candidează

Punctaj final

Admis/Respins

1.

Zarzără Adrian Petrișor

Consilier juridic principal

179 puncte

ADMIS

2.

Sandu Dumitru Daniel

Consilier principal

174,67  puncte

ADMIS

Afișat astăzi, 27.12.2018, ora 10,00, la sediul MADR.

Candidații nemultumiti pot face contestatie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului final, la sediul MADR.

Secretar comisie,
Consilier superior,
Ceaușescu Mihai Iuliana


REZULTATUL FINAL LA  EXAMENUL/CONCURSUL DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL ORGANIZAT ÎN DATA DE 20.12.2018 PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI DIN CADRUL DIRECȚIEI ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE ȘI FOND FUNCIAR

Nr.crt.

Numele și prenumele

Funcția publică pentru care candidează

Punctaj proba interviu

Admis/Respins

1.

Selea  Raluca Mirela

Consilier juridic principal

166,33 puncte

ADMIS

2.

Bucur Elena Mirela

Consilier principal

157,33 puncte

ADMIS

Afișat astăzi, 27.12.2018, ora 10,00, la sediul MADR.

Candidații nemultumiti pot face contestatie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului final, la sediul MADR.

Secretar comisie,
Consilier superior,
Ceaușescu Mihai Iuliana