Posturi scoase la concurs - Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Posturi scoase la concurs

Joi, 13 Februarie 2020 14:10

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale organizează în data de 18.03.2020, ora 10.00, proba scrisă, la sediul din B-dul Carol nr. 2-4 examenul de promovare în gradul professional imediat superior a funcționarilor publici din cadrul aparatului propriu al MADR.

Marți, 12 Noiembrie 2019 09:04

ANUNȚ!

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE ANUNȚĂ RENUNȚAREA LA ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE DIRECTOR GENERAL DIN CADRUL AGENȚIEI DOMENIILOR STATULUI, PROBA SCRISĂ 26.11.2019

Luni, 11 Noiembrie 2019 18:21

ANUNȚ!

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE ANUNȚĂ RENUNȚAREA LA ORGANIZAREA URMĂTOARELOR CONCURSURI DE RECRUTARE:

  • șef serviciu, proba scrisă în data de 12.11.2019;
  • consilier asistent, proba scrisă, 14.11.2019;
  • consilier superior și consilier principal, proba scrisă, 26.11.2019;
  • consilier juridic asistent și consilier juridic debutant proba scrisă, 26.11.2019;
  • consilier asistent proba scrisă, 26.11.2019;
  • 2 posturi consilier superior și 1 post de consilier asistent, proba scrisă, 28.11.2019.
Luni, 04 Noiembrie 2019 16:14

ANULAT! În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale anunță reluarea procedurii de organizare a concursului pentru ocuparea unui post contractual vacant de conducere de director general din cadrul Agenției Domeniilor Statului, pe perioadă nedeterminată. Proba scrisă va avea loc în data de 26 noiembrie 2019, ora 1000, iar interviul se va susține în maximum patru zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, conform art. 24 alin. (5) din Regulamentul-cadru aprobat prin H.G. nr. 286/2011.

Joi, 10 Octombrie 2019 15:37

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în temeiul O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, anunță scoaterea la concurs a 2 funcții publice de conducere teritoriale vacante de director executiv din cadrul Direcției pentru Agricultură Județene Sibiu și Direcției pentru Agricultură Județene Dâmbovița, instituții publice subordonate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Concursul va avea loc la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale din B-dul Carol I, nr.2-4, sector 3, București, în data de 11.11.2019, ora 10.00 - proba scrisă.

Joi, 10 Octombrie 2019 15:04

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale anunță organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării unei funcţii publice de conducere teritoriale vacante de director executiv adjunct din cadrul Direcției pentru Agricultură județene Botoșani, instituție publică subordonată MADR, în data de 11.11.2019, ora 10,00 proba scrisă.

Miercuri, 09 Octombrie 2019 13:57

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale anunță scoaterea la concurs, în data de 31 octombrie 2019, ora 10,00, proba scrisă, a unui post contractual vacant de conducere de director general din cadrul Agenției Domeniilor Statului, pe perioadă nedeterminată.

Miercuri, 25 Septembrie 2019 10:36

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale anunţă, în temeiul O.U.G. nr. 57/2019, scoaterea la concurs a unei funcţii publice de stat vacante din cadrul aparatului său propriu. Concursul va avea loc la sediul MADR în data 29 octombrie 2019, orele 10,00 proba scrisă. Interviul se va susţine într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.