Institutii în subordinea MADR - Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Instituții în subordinea MADR

Instituţii publice finanţate integral din bugetul de stat care sunt în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale:

Agenţia Zonei Montane
Agenţia Domeniilor Statului
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură
Agenţia Naţională pentru Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu"
Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor

Instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat care sunt în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale:

Autoritatea Naţională Fitosanitară
Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare
Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale
Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole
Institutul de Stat pentru Testarea şi înregistrarea Soiurilor
Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului
Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor
Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti - servicii publice deconcentrate
Inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor-servicii publice deconcentrat

Alte structuri finanţate din venituri proprii în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale:

Oficiile de studii pedologice şi agrochimice judeţene