Despre instituție - Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Contact

Programul de lucru al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în perioada 6 - 21 ianuarie 2020 este de luni până joi, între orele 08.30 - 18.00 și vineri între orele 08:30 - 15:30.
Ordin privind recuperarea zilelor de 27 decembrie 2019 şi 3 ianuarie 2020 stabilite ca zile libere


Pentru a solicita Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale informaţii de interes public, conform prevederilor Legii nr.544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind liberul acces la informaţiile de interes public, ori pentru a transmite petiţii, în baza Legii 233/2002 pentru aprobarea Ordonanţa Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, vă rugăm să vă adresaţi Serviciului de Presă şi Relaţii Publice.

Menţionăm că soluţionarea petiţiilor se va face cu respectarea ART. 7 din Ordonanţa Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, conform căruia: „Petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiționarului nu se iau în considerare şi se clasează, potrivit prezentei ordonanțe.”

De asemenea, facem precizarea că soluţionarea solicitărilor de informaţii de interes public, se va face cu respectarea cerinţelor Legii 544/2001, Art. 6, alin.3:
(3) Solicitarea în scris a informațiilor de interes public cuprinde următoarele elemente:
a) autoritatea sau instituția publică la care se adresează cererea;
b) informația solicitată, astfel încât să permită autorităţii sau instituției publice identificarea informației de interes public;
c) numele, prenumele și semnătura solicitantului, precum și adresa la care se solicită primirea răspunsului.

Adresa:
București, B-dul Carol I, nr. 2-4, sector 3, codul poștal 030163, oficiul poștal 37; 

Telefon Registratură:
+4-021-307-24-11

Telefon Relatii cu Publicul:
+4-021-307-24-46
+4-021-307-24-22
+4-021-307-85-88
+4-021-307-85-54 - fax
Adresa e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Telefon Relatii cu Presa:
+4-021-307-86-82
+4-021-307-85-53
+4-021-307-85-54 - fax
Adresa e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.


Direcția Generală Politici Agricole
Director General: Tatiana Preda
Tel: 021-307.24.35; Fax: 021-307.86.35
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.


Direcția Generală Politici în Industrie Alimentară și Comerț
Director General: Amelia Rus
Tel: 021-307.23.82; Fax: 021-307.24.81
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.


Direcția Generală Dezvoltare Rurală - AM PNDR
Director General: Florentina Tudor
Tel: 021-307.85.65; Fax: 021-307.86.06
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.


Direcția Managementul Resurselor Umane
Director: Luminița Jâjăie
Fax: 021-307.86.73


Direcția Juridică
Director: Adela Popescu
Fax: 021-307.23.15
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.


Direcția Generală Pescuit - Autoritatea de Management pentru POPAM
Director General: Ciceronis Cumpănăşoiu
Tel: 021-307.98.02; Fax: 021-307.24.74
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.


Autoritatea Națională Fitosanitară
Director: Paulina Gabor
Tel: 021-270.32.54; Fax: 021-270.32.54
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.


Direcția Generală Buget Finanțe și Fonduri Europene
Director General: Gheorghe Anton
Tel: 021-307.23.51; Fax: 021-307.98.14


Direcția Generală Afaceri Europene și Relații Internaționale
Director General: Roxana Zarma
Tel: 021-300.85.22
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.


Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor
Director General: Gheorghe Căunei
Tel: 021-300.56.06; Fax: 021-300.56.07
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.


AUDIENŢE

Cetăţenii care solicită înscrierea în audienţă la conducerea MADR trebuie să depună la Serviciul de Presă şi Relaţii Publice (SPRP) un memoriu însoţit de documentele care atestă faptul că, anterior cererii de audienţă, au avut una sau mai multe petiţii depuse la MADR sau la instituţiile subordonate de al căror răspuns sunt nemulțumiți.

În cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), audienţele sunt susţinute de secretarii de stat, secretarul general şi secretarul general adjunct, în funcţie de aspectele sesizate/reclamate de petenţi.

Înscrierea pentru audienţe:
Telefon: 021.307.85.88; 021.307.24.22.
Luni - joi: 8.30 - 17.00
Vineri: 8:30 - 14:30
Sau direct la sediul MADR - Serviciul de Presă şi Relaţii Publice

ATENŢIE!
Persoanele care au primit un răspuns în urma audienţei acordate de conducerea MADR nu mai pot beneficia de încă o audienţă având acelaşi subiect.