Participarea ministrului Adrian OROS la Forumul Global pentru Alimentație și Agricultura 2020 și întrevederile cu înalții demnitari participanți - Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Marți, 21 Ianuarie 2020 15:11

Participarea ministrului Adrian OROS la Forumul Global pentru Alimentație și Agricultura 2020 și întrevederile cu înalții demnitari participanți

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Adrian OROS, a participat la Reuniunea miniștrilor agriculturii din cadrul Forumului Global pentru Alimentație și Agricultură[1] 2020 (GFFA 2020), alături de 72 de miniștri ai agriculturii de la nivel mondial și de 11 înalți demnitari ai organizațiilor mondiale (Directorul general al Organizației pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite, comisarul pentru agricultură al Uniunii Europene, comisarul pentru agricultură al Uniunii Africane, directorul pentru agricultură al Organizației pentru cooperare şi dezvoltare economică, directorul global al Băncii Mondiale, directorul general adjunct al Organizației Mondiale a Comerțului, directorul general al Organizației Mondiale pentru Sănătate Animală etc). Reuniunea, prezidată de Julia KLÖCKNER, ministrul federal pentru alimentație și agricultură al Republicii Federale Germania, a fost organizată în data de 18 ianuarie 2020, la Berlin, pentru a discuta despre transformarea și impactul tehnologiilor digitale în agricultură.

În marja acestei reuniuni, ministrul Adrian OROS a avut o întrevedere oficială cu E.S. doamna Ambasador Josefa SACKO, Comisarul pentru economie rurală și agricultură al Uniunii Africane[2] (UA). În cadrul întâlnirii, ministrul Adrian OROS a exprimat aprecierea și sprijinul României, și în mod deosebit al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România, pentru dezvoltarea relațiilor cu Uniunea Africană. La rândul său, E.S. doamna Ambasador Josefa SACKO a mulțumit României pentru colaborarea și deschiderea pe care o dovedește prin sprijinul și implicarea României și a MADR, precum și în cadrul Președinției României la Consiliul Uniunii Europene. În finalul discuțiilor, ministrul OROS a lansat invitația E.S. doamnei Ambasador Josefa SACKO de a efectua o vizită oficială în România pentru a identifica soluții concrete privind asigurarea securității și siguranței alimentare.

În cea de a doua parte a sesiunii speciale a Reuniunii, ministrul Adrian OROS a participat la sesiunea tematică privind comerțul pentru dezvoltarea agriculturii, prezidată de E.S. doamna Ambasador Josefa SACKO și de Ato Oumer Hussein, ministrul Agriculturii din Etiopia. În cadrul sesiunii, Ministrul OROS a luat cuvântul pentru a sublinia susținerea comerțului internațional de către România și importanța conectării producătorilor și consumatorilor pentru a furniza produse în regiunile cu deficit structural de aprovizionare cu alimente, în contextul în care riscurile de producție și de calitate vor crește din cauza schimbărilor climatice. De asemenea, ministrul a subliniat că prețurile ridicate şi volatile ale produselor agroalimentare atrag cele mai mari îngrijorări la nivelul organizațiilor internaționale, din cauza faptului că această situație generează incertitudine şi risc pentru producători și consumatori, cu impact negativ asupra sectorului agricol și în mod special în ceea ce privește securitatea alimentară. În încheiere, ministrul Adrian OROS a evidențiat faptul că este necesar ca un obiectiv important să îl reprezinte utilizarea inteligentă, eficientă și durabilă a resurselor disponibile astfel încât să se asigure creșterea productivității agricole într-o manieră durabilă. „Totodată, vom promova problematica comerțului internațional prin încurajarea unei producții eficiente și rentabile din punct de vedere al utilizării resurselor, prin îmbunătățirea  productivității și calității, sporind totodată oportunitățile și veniturile la export pentru a genera câștiguri la nivelul economiilor naționale și internaționale. Prin urmare, comerțul internațional poate juca un rol major în promovarea dezvoltării economice, a prosperității și reducerii sărăciei, în special în zonele rurale - contribuind în mod decisiv la stabilitate și pace”, a mai declarat Adrian OROS, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

După finalizarea dezbaterilor din cadrul sesiunii tematice, ministrul Adrian Oros a avut o întâlnire de lucru cu ministrul ungar al Agriculturii, István NAGY pentru a discuta aspecte cu privire la combaterea gripei aviare în cele două țări și exemple de bună practică privind funcționarea camerelor agricole în Ungaria.

În continuare, în cadrul GFFA 2020, ministrul Adrian OROS a avut o întrevedere cu Ken ASH, directorul pentru agricultură și comerț al OECD[3]. Ministrul Agriculturii din România a reiterat cu această ocazie, importanța și implicarea activă a MADR pentru susținerea aderării României la OCDE, obiectiv prioritar al actualului guvern.

La finalul zilei de 18 ianuarie 2020, ministrul Adrian OROS a avut o întâlnire oficială cu noul director general al FAO[4], domnul QU Dongyu. Cu acest prilej, ministrul l-a felicitat pentru numirea în funcție, asigurându-l de sprijinul și implicarea României în derularea programului FAO, în mod special pentru atingerea SDG (Sustainable Development Goals – cele 17 obiective ale ONU), precum și pentru asigurarea securității alimentare mondiale până în 2030. QU Dongyu și-a exprimat aprecierea cu privire la activitatea României în cadrul FAO și la implicarea acesteia pentru asigurarea securității alimentare mondiale.

Totodată, ministrul Adrian OROS a confirmat primirea invitației oficiale de a participa la ce de a 32-a sesiune a Conferinței regionale pentru Europa a FAO, care va avea loc anul acesta în Tashkent, Republica Uzbekistan, în perioada 5 – 7 mai 2020 și l-a asigurat pe acesta ca România va participa activ, ca și în trecut.

În finalul întrevederii, directorul general al FAO l-a invitat pe ministrul OROS la o nouă întâlnire la sediul FAO, în perioada imediat următoare.

[1] Forumul Global pentru Alimentație și Agricultură (Global Forum for Food and Agriculture – GFFA), eveniment internațional organizat la Berlin de către Ministerul Federal al Alimentației și al Agriculturii al Republicii Federale Germania, în colaborare cu Senatul orașului Berlin și cu Messe Berlin GmbH.

[2] Uniunea Africană (UA) – organizație similară și construită după modelul Uniunii Europene (UE), care are printre obiective sale și creșterea nivelului investițiilor străine pe continentul african.

[3] Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), organizație interguvernamentală formată din 36 de state dezvoltate (din care majoritatea europeni – 24) care deţin peste 70% din producţia şi comerţul globale şi 90% din nivelul mondial al investiţiilor străine directe (sursă MAE http://www.mae.ro/node/1481).

[4] FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) – Organizația pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite este agenția specializată a Organizației Națiunilor Unite, care are sediul la Roma, și al cărei scop principal este eliminarea foametei pe scară mondială.


 Ministrul Adrian Oros la Reuniunea miniștrilor agriculturii din cadrul Forumului Global pentru Alimentație și Agricultură.


 Ministrul Adrian Oros, alături de E.S. doamna Ambasador Josefa SACKO, Comisarul pentru economie rurală și agricultură al Uniunii Africane.

 


 Ministrul Adrian Oros, alături de Ken ASH, directorul pentru agricultură și comerț al OECD.

 


 Ministrul Adrian Oros, alături de QU Dongyu, noul director general al FAO .

 


 Ministrul Adrian Oros, alături de ministrul ungar al Agriculturii, István NAGY.