Ultima serie de întâlniri cu reprezentanții mediului asociativ - Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Miercuri, 18 Decembrie 2019 11:26

Ultima serie de întâlniri cu reprezentanții mediului asociativ

Conducerea MADR a încheiat seria întâlnirilor de lucru cu membrii asociațiilor și federațiilor reprezentative. Astfel, în data de 13 și 16 decembrie 2019, s-au desfășurat reuniuni cu reprezentanți din sectoarele vegetal – alte culturi și procesare, industrie alimentară, agricultură ecologică, pescuit și acvacultură pentru discuții asupra principalelor probleme cu care se confruntă fermierii. La întâlnire au participat directorii direcțiilor tehnice de specialitate, alături de experți din cadrul MADR și ai instituțiilor din subordine.

Printre principalele probleme cu care se confruntă reprezentanții mediului asociativ din sectorul vegetal dedicat altor culturi se regăsesc: acordarea de sprijin pentru materia primă utilizată la producerea berii, susținere în extinderea suprafețelor cultivate cu hamei, legislația privind produsele de protecție a plantelor omologate și utilizate pentru hamei, inventarierea rezervelor de semințe, sprijin în relația cu alte instituții ale statului. 

Secretarul de stat Claudiu-Sorin Roșu-Mareș a declarat că aspectele discutate vor fi analizate și se vor identifica soluții viabile pentru a veni în sprijinul acestui sector. Totodată, oficialul i-a îndemnat pe reprezentații mediului asociativ să acționeze ca partener de dialog pentru Minister și să contribuie cu soluții practice și fezabile care să poată fi transpuse în conturarea Planului Național Strategic, acesta fiind cheia pentru rezolvarea problemelor actuale.

În cadrul celei de-a doua întâlniri, cu reprezentanții sectorului vegetal pe filiera de procesare, problemele ridicate au fost: o piață corectă, necesitatea susținerii dezvoltării, cercetării și inovării, practicile anticoncurențiale, reformarea învățământului agricol și crearea Camerelor agricole. 

Secretarul de stat Mareș a subliniat că inovarea și cercetarea reprezintă un subiect de interes major care va beneficia de o atenție deosebită în elaborarea Planului Național Strategic. Totodată, secretarul de stat a subliniat că propunerile transmise vor fi examinate de conducerea MADR, iar cele fezabile vor constitui elemente ale unor politici pe care Ministerul le va urmări în Planul Național Strategic.

La cea de-a treia întâlnire cu sectorul din industria alimentară printre solicitările membrilor din sector menționăm: elaborarea unor campanii publice de informare despre importanța produselor certificate conform schemelor de calitate, clarificarea privind reducerea TVA-ului de la 9% la 5% pentru produsele tradiționale prin realizarea normelor metodologice pentru produsele la care se aplică, susținerea segmentului de acvacultură, facilitarea accesului pe piețe a micilor producători de produse tradiționale.

Referitor la solicitarea asociației pentru promovarea produselor românești privind elaborarea unor campanii publice de informare despre importanța produselor certificate conform schemelor de calitate, directorul direcției de specialitate din MADR, Amelia Rus, le-a transmis participanților că Ministerul a inițiat demersuri pentru notificarea Ordinului 724 la UE încă din 2018 pentru a veni în sprijinul producătorilor în vederea accesării resurselor financiare prin PNDR, și i-a informat asupra stadiului actual, declarând că Ministerul își dorește finalizarea cât mai rapidă a acestor demersuri.

Luni, 16 decembrie 2019, s-au desfășurat reuniuni cu reprezentanți din sectoarele agricultură ecologică, reprezentanții sindicatelor din instituții publice, precum și cei ai sectorului pescuit și acvacultură pentru discuții despre principalele probleme cu care se confruntă. La întâlnirea condusă de secretarul de stat Emil Dumitru au participat directorii direcțiilor tehnice de specialitate, alături de experți din cadrul MADR și ai instituțiilor din subordine.

Printre principalele probleme cu care se confruntă reprezentanții mediului asociativ din sectorul agricultură ecologică amintim: accesul la piața de desfacere, conștientizarea consumului de produse bio, surse de finanțare.

În cadrul întâlnirii, secretarul de stat Emil Dumitru a declarat că Ministerul va organiza grupuri de lucru pentru discutarea aspectelor tehnice cu reprezentanții sectorului în vederea conturării Planului Național Strategic în funcție de nevoile și specificitatea fiecărui sector. De asemenea, secretarul de stat a adăugat că în perioada următoare va fi supus dezbaterii publice un proiect de act normativ privind constituirea Consiliilor pe produs.  

Oficialul a evidențiat că sectorul de agricultură ecologică a înregistrat o creștere semnificativă atât în privința suprafețelor care se află în conversie, cât și a celor certificate, fiind o nișă în continuă dezvoltare. În acest context, secretarul de stat a afirmat necesitatea individualizării produselor la raft pentru a putea fi distinse în lanțurile comerciale. Totodată, Emil Dumitru a subliniat posibilitatea încheierii unui parteneriat cu Asociația Marilor Rețele Comerciale din România cu ajutorul căruia producătorii să aibă o mai mare vizibilitate în magazine.

Aspectele expuse de reprezentanții sindicatelor sunt: lipsa unor facilități fiscale pentru asociere, finanțarea fermelor de familie, o alocare financiară mai mare pentru Grupurile de Acțiune Locală, susținerea alocării pe anumite programe.  Secretarul de stat a afirmat că Planul Național Strategic se va contura împreună cu institutele și stațiunile de cercetare din România în parteneriat cu mediul asociativ și cadrele universitare de la universitățile de profil.

În urma prezentării problemelor ridicate de către reprezentanții sindicatelor, conducerea MADR și-a arătat deschiderea spre dialog și i-a asigurat pe cei prezenți de stabilitate.      

Printre dificultățile întâmpinate de sectorul pescuit și acvacultură menționăm: modernizarea infrastructurii de pescuit, lipsa subvenției pentru fermele piscicole, concurența neloială, necesitatea unei legislații pentru micul pescar, realizarea cadastrului piscicol.

Actuala conducere a MADR a accentuat necesitatea ca politicile în acest domeniu să fie axate pe dezvoltarea industriei de procesare, iar sectorul să fie dezvoltat pe principii sănătoase și solide. S-a convenit organizarea unei întâlniri interinstituționale pentru discutarea unora dintre aspectele semnalate și identificarea unor soluții viabile care să vină în sprijinul sectorului.