Cercetare - inovare - Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Cercetare - inovare

ORDIN pentru modificarea Anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 434/2019 privind constituirea comisiilor pentru evaluarea şi monitorizarea de specialitate a proiectelor cuprinse în Planul sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2019- 2022, "Agricultură şi Dezvoltare Rurală - ADER 2022"

Model act adițional la contractul de finanțare - 06.02.2020, 14:30
Programarea depunerii actelor adiționale de către unitățile contractante - 06.02.2020


  REZULTATELE CONTESTAȚIILOR DEPUSE ÎN URMA EVALUĂRII OFERTELOR


  PROGRAMAREA DEPUNERII CONTRACTELOR DE FINANTARE DE CATRE CONTRACTORI - 26 - 28 noiembrie 2019

Model contract de finanțare - 19.11.2019

 Formularul nr. 7 - „LISTA OFERTANȚILOR CÂȘTIGĂTORI ȘI NECÂȘTIGĂTORI” -  ora 17:49,18.11.2019

INVITAŢIE DE PARTICIPARE LA COMPETIŢIE a potenţialilor contractori declaraţi eligibili pentru proiectele de cercetare cuprinse în Planul sectorial- ADER 2022, conform Formularului 5
 Formularul 5 - Lista scurtă cu potențialii contractori declarați eligibili pentru proiectele de cercetare cuprinse în Planul sectorial - ADER 2022, invitație la licitație
  Documentația de participare la competiție
NOTĂ privind evaluarea și monitorizarea de specialitate a proiectelor cuprinse în Planul Sectorial - ADER 2022, aprobat prin O.M. nr. 341/2019, cu modificările și completările ulterioare
             NOTĂ privind evaluarea și monitorizarea (format editabil)
  EXTRASUL ANEXEI NR. 2 LA OM NR. 341/2019 PRIVIND APROBAREA PLANULUI SECTORIAL –ADER 2022
ORDIN nr. 503 din 8 octombrie 2019 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 341/2019 privind aprobarea Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2019-2022, "Agricultură şi Dezvoltare Rurală - ADER 2022"
               ORDIN nr. 503 din 8 octombrie 2019 (format editabil)
ORDIN nr. 522 din 21 octombrie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 434/2019 privind constituirea comisiilor pentru evaluarea şi monitorizarea de specialitate a proiectelor cuprinse în Planul sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2019 - 2022, „Agricultură şi Dezvoltare Rurală - ADER 2022"
MODELE MACHETE DE MONITORIZARE (1-7) a proiectelor de cercetare cuprinse în Planul Sectorial - ADER 2022, conform O.M. nr. 4729/2004
Tabel cu membrii comisiilor de monitorizare de specialitate

Ofertele se depun de către minimum 2 potențiali contractori declarați eligibili pentru un proiect.


 MEMBRII COMISIILOR DE MONITORIZARE DE SPECIALITATE


Declanșarea procedurii de licitație restrânsă pentru 25 proiecte de cercetare- dezvoltare cuprinse în Planul sectorial - ADER 2022 

 A N U N Ţ privind scoaterea la licitaţie a proiectelor de cercetare – dezvoltare din cadrul Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2019-2022, "Agricultură şi Dezvoltare Rurală - ADER 2022"

CALENDARUL ACȚIUNILOR privind desfășurarea procedurii de licitație restrânsă pentru  25 proiecte de cercetare – dezvoltare cuprinse în Planul sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2019-2022, "Agricultură şi Dezvoltare Rurală - ADER 2022"

DOCUMENTAȚIE LICITAȚIE PLAN SECTORIAL - ADER 2022


  REZULTATELE CONTESTAȚIILOR DEPUSE ÎN URMA EVALUĂRII OFERTELOR - 01.10.2019

  Model contract de finanțare 2019 - 04.09.2019

  PROGRAMAREA DEPUNERII CONTRACTELOR DE FINANȚARE DE CĂTRE CONTRACTORI - 2.09.2019

Model contract de finanțare 2019 - 30.08.2019

 Formularul nr. 7 - „LISTA OFERTANȚILOR CÂȘTIGĂTORI ȘI NECÂȘTIGĂTORI” - 27.08.2019

  Erată Formularul 5 - Lista scurtă cu potențialii contractori declarați eligibili pentru proiectele de cercetare cuprinse în Planul sectorial - ADER 2022, invitație la licitație - 13.08.2019


 Ofertele se depun de către minimum 2 (doi) potențiali contractori declarați eligibili


  Formularul 5 - Lista scurtă cu potențialii contractori declarați eligibili pentru proiectele de cercetare cuprinse în Planul sectorial - ADER 2022, invitație la licitație - 12.08.2019

 Actualizare documente participare competiție - 12 august 2019


INVITAŢIE DE PARTICIPARE LA COMPETIŢIE a potenţialilor contractori declaraţi eligibili pentru proiectele de cercetare cuprinse în Planul sectorial- ADER 2022, conform Formularului 5
Formularul 5 - Lista scurtă cu potențialii contractori declarați eligibili pentru proiectele de cercetare cuprinse în Planul sectorial - ADER 2022, invitație la licitație
  Documentația de participare la competiție


ORDIN nr. 434 din 2.08.2019 privind constituirea comisiilor pentru evaluarea şi monitorizarea de specialitate a proiectelor cuprinse în Planul sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2019-2022, "Agricultură şi Dezvoltare Rurală - ADER 2022"
NOTĂ privind evaluarea şi monitorizarea de specialitate a proiectelor cuprinse în Planul Sectorial - ADER 2022, aprobat prin O.M. nr. 341/2019
        NOTĂ privind evaluarea și monitorizarea (format editabil)

 

Modelul machetelor 1-7 din O.M. nr. 4729/2004


 Declanșarea procedurii de licitație pentru proiectele cuprinse în Planul sectorial - ADER 2022

 

AN U N Ţ privind scoaterea la licitaţie a proiectelor de cercetare – dezvoltare din cadrul Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2019-2022, "Agricultură şi Dezvoltare Rurală - ADER 2022"

CALENDARUL ACȚIUNILOR privind desfășurarea procedurii de licitație restrânsă pentru  proiectele  de cercetare – dezvoltare cuprinse în Planul sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2019-2022, "Agricultură şi Dezvoltare Rurală - ADER 2022"

DOCUMENTAȚIE LICITAȚIE PLAN SECTORIAL - ADER 2022

 


Ghiduri, broșuri, cataloage, studii, cărți elborate la finalizarea proiectelor prin ADER 2015 - 2018

1. ADER 1.2.1 10. ADER 3.2.2 19. ADER 4.1.4 28. ADER 10.1.2 37. ADER 14.1.2
2. ADER 2.1.1 11. ADER 3.2.6 20. ADER 4.1.5 29. ADER 12.1.1 38. ADER 5.2.2
3. ADER 2.2.1 12. ADER 3.3.1 21. ADER 5.1.1 30. ADER 12.4.1 39. ADER 14.2.2
4. ADER 2.2.2 13. ADER 3.3.2 22. ADER 5.1.2 31. ADER 12.4.2 40. ADER 14.3.1
5. ADER 2.3.1 14. ADER 3.3.6 23. ADER 5.3.1 32. ADER 12.4.3 41. ADER 15.1.1
6. ADER 3.1.1 15. ADER 3.3.8 24. ADER 6.1.1 33. ADER 13.1.1 42. ADER 16.1.1
7. ADER 3.1.2 16. ADER 3.3.9 25. ADER 6.1.2 34. ADER 13.1.2 43. ADER 16.1.2
8. ADER 3.1.4 17. ADER 3.3.12 26. ADER 6.2.1 35. ADER 13.1.3 44. ADER 16.2.1
9. ADER 3.2.1 18. ADER 4.1.1 27. ADER 8.1.1 36. ADER 7.1.1 45. ADER 16.3.1

46. ADER 3.3.11


Rezultatele finale ale proiectelor ADER 2015 - 2018

1. ADER 1.1.1 19. ADER 3.2.1 37. ADER 4.1.1 55. ADER 5.2.4 73. ADER 12.1.1
2. ADER 1.1.2 20. ADER 3.2.2 38. ADER 4.1.2 56. ADER 5.3.1 74. ADER 12.2.1
3. ADER 1.1.3 21. ADER 3.2.3 39. ADER 4.1.3 57. ADER 5.3.2 75. ADER 12.3.1
4. ADER 1.1.4 22. ADER 3.2.4 40. ADER 4.1.4 58. ADER 5.3.3 76. ADER 12.4.1
5. ADER 1.1.5 23. ADER 3.2.5 41. ADER 4.1.5 59. ADER 6.1.1 77. ADER 12.4.2
6. ADER 1.1.6 24. ADER 3.2.6 42. ADER 5.1.1 60. ADER 6.1.2 78. ADER 12.4.3
7. ADER 1.1.7 25. ADER 3.3.1 43. ADER 5.1.2 61. ADER 6.2.1 79. ADER 13.1.1
8. ADER 1.2.1 26. ADER 3.3.2 44. ADER 5.1.3 62. ADER 6.2.2 80. ADER 13.1.2
9. ADER 1.2.2 27. ADER 3.3.3 45. ADER 5.1.4 63. ADER 7.1.1 81. ADER 13.1.3
10. ADER 2.1.1 28. ADER 3.3.4 46. ADER 5.1.5 64. ADER 7.2.1 82. ADER 14.1.1
11. ADER 2.2.1 29. ADER 3.3.5 47. ADER 5.1.6 65. ADER 8.1.1 83. ADER 14.1.2
12. ADER 2.2.2 30. ADER 3.3.6 48. ADER 5.1.7 66. ADER 9.1.1 84. ADER 14.2.1
13. ADER 2.3.1 31. ADER 3.3.7 49. ADER 5.1.8 67. ADER 10.1.1 85. ADER 14.2.2
14. ADER 2.4.1 32. ADER 3.3.8 50. ADER 5.1.9 68. ADER 10.1.2 86. ADER 14.3.1
15. ADER 3.1.1 33. ADER 3.3.9 51. ADER 5.1.10 69. ADER 10.2.1 87. ADER 15.1.1
16. ADER 3.1.2 34. ADER 3.3.10 52. ADER 5.2.1 70. ADER 11.1.1 88. ADER 16.1.1
17. ADER 3.1.3 35. ADER 3.3.11 53. ADER 5.2.2 71. ADER 11.1.2 89. ADER 16.1.2
18. ADER 3.1.4 36. ADER 3.3.12 54. ADER 5.2.3 72. ADER 11.1.3 90. ADER 16.2.1

91. ADER 16.3.1
DOCUMENTE LICITAȚIE 


Ghid de bune practici pentru multiplicarea materialului săditor viticol în vederea creşterii gradului de uniformitate genotipică, fenotipică şi a stării de sănătate a materialului săditor

 

Lista ofertanților câștigători și necâștigători;
Modelul contractului de finanțare;
Modelul machetelor 1-7 din OM nr. 4729/2004.

Ofertantul declarat câștigător în Lista ofertanților câștigători și necâștigători poate depune contractul de finanțare, conform modelului postat, începând cu data de 06 septembrie 2017, dar nu mai tarziu de 12 septembrie.


Rezultatele procesului de evaluare a eligibilității ADER 4.1.5.

       INVITATIE PARTICIPARE COMPETITIE + ANEXA + DOCUMENTATIE


Lista ofertanților câștigători și necâștigători;
Modelul contractului de finanțare;
Modelul machetelor 1-7 din OM nr. 4729/2004.

Ofertantul declarat câștigător în Lista ofertanților câștigători și necâștigători poate depune contractul de finanțare, conform modelului postat, începând cu data de 10 august 2017, dar nu mai tarziu de 16 august.


  Rezultatele procesului de evaluare a eligibilității

    INVITATIE PARTICIPARE COMPETITIE + ANEXA + DOCUMENTATIE


        ANUNŢ privind repetarea procedurii de licitaţie restrânsă pentru un proiect de cercetare – dezvoltare din cadrul Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2015-2018, "Agricultură şi Dezvoltare Rurală - ADER 2020" (27.07.2017)
         CALENDARUL ACȚIUNILOR privind repetarea procedurii de licitație restrânsă pentru un proiect de cercetare – dezvoltare, ADER 4.1.5., cuprins în Planul sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2015-2018, "Agricultură şi Dezvoltare Rurală - ADER 2020"
        
EXPRESIILE DE INTERES + FORMULARE


A N U N Ţ privind scoaterea la licitaţie a 4 proiecte de cercetare – dezvoltare din cadrul Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2015-2018, "Agricultură şi Dezvoltare Rurală - ADER 2020"
CALENDARUL ACȚIUNILOR privind desfășurarea procedurii de licitație restrânsă pentru 4 proiecte proiecte de cercetare – dezvoltare cuprinse în Planul sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2015-2018, "Agricultură şi Dezvoltare Rurală - ADER 2020"
       
DOCUMENTAȚIE LICITAȚIE


Model cerere de plată și deviz pentru avansul fazelor de execuție a proiectelor de cercetare cuprinse în Planul sectorial al MADR, pe anii 2015 - 2018 (doc.)
Model act adițional contracte de finanțare pentru proiectele de cercetare cuprinse în Planul sectorial al MADR pe anii 2015 - 2018 (doc.)

Contractele de finanțare se vor încheia în baza modelului de contract anexat mai jos.
Convenţiile de avans se vor depune la sediul MADR (Registratură) după semnarea contractelor de finanţare de către conducerea MADR şi după ce contractorul primeşte un exemplar din contract.

NOTĂ CONTRACT DE FINANŢARE COMPLETAT
MODEL CONVENŢIE (doc.)


NOTĂ CONTRACT DE FINANŢARE
Model contract de finanțare (doc.)

Lista ofertanților câștigători și necâștigători la evaluarea proiectelor de cercetare la a doua licitație
Potențialii contractori declarați câștigători în Lista ofertanților câștigători și necâștigători pot depune contractele de finanțare începând cu data de 31 august 2015 după modelul prezentat mai jos.


Rezultatele procesului de evaluare a eligibilităţii

Invitaţie de participare la competiţie a potenţialilor contractori declaraţi eligibili

DOCUMENTATIA DE PARTICIPARE


INFORMARE PRIVIND EVOLUȚIA CONDIȚIILOR CLIMATICE, REZERVA DE UMIDITATE DIN SOL ȘI STAREA DE VEGETAȚIE A CULTURILOR DE TOAMNĂ ȘI DE PRIMĂVARĂ, EXISTE LA DATA DE 30 IUNIE 2015.

Lista ofertanților câștigători și necâștigători la evaluarea proiectelor de cercetare

Potențialii contractori declarați câștigători în Lista ofertanților câștigători și necâștigători pot depune contractele de finanțare începând cu data de 3 august 2015.

Model machete 1- 7 din O.M. nr. 4729/2004


ANUNŢ privind repetarea procedurii de licitaţie restrânsă a 28 de proiecte din cadrul Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2015-2018, "Agricultură şi Dezvoltare Rurală - ADER 2020"

CALENDARUL ACTIUNILOR

EXPRESIILE DE INTERES + FORMULARE


Rezultatele procesului de evaluare a eligibilității

INVITATIE PARTICIPARE COMPETITIE + ANEXA + DOCUMENTATIE

A N U N Ţ privind scoaterea la licitaţie a proiectelor din cadrul Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2015-2018, "Agricultură şi Dezvoltare Rurală - ADER 2020"
CALENDARUL ACȚIUNILOR privind desfășurarea procedurii de licitație restrânsă pentru proiectele de cercetare cuprinse în Planul Sectorial al MADR pe anii 2015-2018

DOCUMENTAȚIE:
EXTRAS – Anexa nr. 2 la OM nr. 708/2015 privind aprobarea Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2015-2018, "Agricultură şi Dezvoltare Rurală - ADER 2020"
EXTRAS – anexa nr. 2 la OM nr. 1478/2015 privind constituirea comisiilor de evaluare şi monitorizare de specialitate pentru proiectele cuprinse în planul sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol și de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pe anii 2015-2018 “Agricultură și Dezvoltare Rurală – ADER 2020”
EXTRAS – anexa nr. 2 la OM. nr. 1027/2015 privind constituirea comisiilor de evaluare a eligibilității potențialilor contractori ai proiectelor de cercetare cuprinse în Planul sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2015-2018, "Agricultură şi Dezvoltare Rurală - ADER 2020"
HOTĂRÂRE nr. 134 din 16 februarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, finanţate de la bugetul de stat
HOTĂRÂRE nr. 1266 din 13 august 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor din planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare
ORDIN nr. 4729 din 22 septembrie 2004 privind aprobarea modelului termenilor de referinţă şi modelului contractului de finanţare pentru proiecte din Planul sectorial

Strategia pentru cercetare - dezvoltare - inovare in domeniul agroalimentar pe termen mediu si lung 2014 - 2020/ 2020 - 2030

MODEL ACT ADITIONAL 2014


LEGISLATIE

ORDIN privind aprobarea Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2015-2018, "Agricultură şi Dezvoltare Rurală - ADER 2020"

ORDIN 1228 din 31 octombrie 2013 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 825/2013 privind constituirea comisiilor de evaluare şi monitorizare de specialitate pentru proiectele cuprinse în planul sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol și de dezvoltare ruralăal Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pe anii 2011-2014 “Agricultură și Dezvoltare Rurală – Orizont PAC 2020”

ORDIN 1155 din 22 octombrie 2013 privind constituirea comisiei de evaluare a eligibilității potențialilor contractori ai proiectelor de cercetare cuprinse în Planul sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2011-2014, "Agricultură şi Dezvoltare Rurală - Orizont PAC 2020"

Model cerere de plată

LEGE nr. 72 din 3 iunie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare

ORDIN nr. 124 din 26 mai 2011 privind aprobarea Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2011-2014, "Agricultură şi Dezvoltare Rurală - Orizont PAC 2020"

- Planul sectorial ADER 2020

LEGE nr. 45 din 20 martie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare

ADER 1.. ADER 2.. ADER 3.. ADER 4..

ADER 5.. ADER 6.. ADER 7.. ADER 8..

DATE DE CONTACT
UNITĂŢI DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN SUBORDINEA A.S.A.S.
ORGANIZATE CA INSTITUTE, CENTRE ŞI STAŢIUNI DE CERCETARE-DEZVOLTARE

Nr. crt.

Denumire unitate

Datele de identificare
(adresă, tel, fax,
e-mail, Web site)

Conducere/ Responsabil valorificare produse

1.

Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare Agricolă (INCDA) Fundulea

Rezultatele activității de cercetare

Str. N. Titulescu nr.1, Fundulea, Cod Poştal 915200, Jud. Călăraşi
Tel: 021.315.40.40; 0242.64.20.80; 0372.715.839
Fax: 021.3110.722; 0242.642.875
E-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Website:www.ricic.ro, www.incda-fundulea.ro

Director general:
- dr. ing. Marian Verzea
Tel.: 0722.386.225
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Responsabil valorificare produse:
- dr. ing. Constantin Răducanu
Tel. 0760.378.461
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

1.1

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă (SCDA) Turda

Rezultatele activității de cercetare

Str. Agriculturii nr. 27, Turda, Cod Poştal 401100, Jud. Cluj
Tel: 0264.311680, 0264.311.681
Fax: 0264.311.792
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Website: www.scdaturda.ro

Director:
- Ioan Haş
Tel. 0744.514.978

Responsabil valorificare produse:
- Elena Șerbănescu
E-mail: economic@ scdaturda.ro

1.2

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă (SCDA) Lovrin

Rezultatele activității de cercetare

Str. Principală nr. 200, Lovrin, Cod Poştal 307250, Jud. Timiş
Tel: 0256.381.401
Fax: 0256.381.404
E-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Director:
- dr. ing. Constantin Tarjoc
Tel.: 0723.632.323

1.3

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă (SCDA) Teleorman

Rezultatele activității de cercetare

Comuna Drăgăneşti Vlaşca, Cod Poştal 147135, Jud. Teleorman
Tel: 0247.440.750; 0247.440.386
Fax: 0247.440.676
E-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Website: www.scdatr.ro

Director:
- dr. ing. Emilian Mihail Negrilă
Tel.: 0722.559.871

Responsabil valorificare produse:
- ing. Marian Ristea

1.4

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă (SCDA) Valu lui Traian

Rezultatele activității de cercetare

Com. Valu lui Traian, Cod poştal 907300, Jud. Constanţa
Tel: 0241.231.383;
Fax: 0241.231.383
E-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Website: www.scdavaluluitraian.ro

Director general:
- dr. ing. IonBulică
Tel.: 0744.537.279

Responsabil valorificare produse:
- contabil șef Liviu Chirciu
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

1.5

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă (SCDA) Piteşti

Rezultatele activității de cercetare

Şos. Piteşti-Slatina km.5, comuna Albota, Cod Poştal 117030, Jud. Argeş,OP 6, CP 20, Piteşti
Tel: 0372.753.083
Fax: 0248.206.334
E-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Director:
- dr. ing. FlorianTraşcă
Tel.: 0744.644.016

1.6

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă (SCDA) Şimnic

Rezultatele activității de cercetare

Şos. Bălceşti nr. 54, Simnicu de jos, Craiova, Cod Poştal 200721, Jud. Dolj
Tel/Fax: 0251.417.534; 0251.468.159
E-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Website: www.scda-simnic.ro

Director:
- prof.univ.dr. ConstantinGăvan
Tel.: 0722.512.838

Responsabil valorificare produse:
- contabil șef Claudia Pătru

1.7

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă (SCDA) Brăila

Rezultatele activității de cercetare

Soş. Vizirului km. 9, Brăila Cod Poştal 810008, Jud. Brăila
Tel/Fax: 0239.684.744
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Website: www.scdabraila.wix.com/romania

Director:
- dr. ing. Marcel Bularda
Tel.: 0724.527.431

Responsabil valorificare produse:
- inginer șef Ion Rotea

1.8

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă (SCDA) Suceava

Rezultatele activității de cercetare

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 15, Suceava Cod Poştal 720262, Jud. Suceava
Tel: 0230.523.837, 0230.523.846
Fax. 0230.523.853
E-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Website: www.scdasuceava.ro

Director:
- dr. ing. DumitruBodea
Tel.: 0723.369.298
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

1.9

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă (SCDA) Livada

Rezultatele activității de cercetare

Str. Baia Mare nr. 7, Livada, Cod Poştal 447180, Jud. Satu Mare
Tel./Fax: 0261.840.001
E-mail : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Website: www.scdalivada.ro

Director:
- Florica Moisă
Tel.: 0730.366.122

Responsabil valorificare produse:
- secretar științific ing. Cecilia Bănățeanu

1.10

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă (SCDA) Podu Iloaiei

Rezultatele activității de cercetare

Str. Naţională nr. 87, Loc. Podu Iloaiei, Cod Poştal 707365, Jud. Iaşi
Tel./Fax: 0232.740.328
Email:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Director:
- dr. ing. IonelaIoan
Tel.: 0741.001.478

1.11

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă (SCDA) Mărculeşti

Com. Perişoru, Cod Poştal 917195, Jud. Călăraşi
Tel: 0242.318.293
Fax: 0242.313.915
E-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Director:
- DumitruTudoran
Tel.: 0722.322.581

1.12

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă (SCDA) Tulcea

Rezultatele activității de cercetare

Sos. Agighiol km. 8, jud. Tulcea
Tel./Fax: 0240.549.510
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Director:
- Ioan Valeriu
Tel.: 0744.386.743

1.13

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă (SCDA) Secuieni

Rezultatele activității de cercetare

Comuna Secuieni, Str. Principală nr. 337, cod 617415, jud. Neamț
Adresa fizică: SCDA Secuieni, str. Principală nr.371, Comuna Secuieni, jud. Neamț, cod 617415
Tel: 0233.745.136
Fax: 0233.745.137
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Website: www.scda.ro

Director:
- dr. ing. Elena Trotuș
Tel.: 0744.924.078

Responsabili valorificare produse:
- dr. ing. Constantin Gauca,
- dr. ing. Dumitru Trotuș

2.

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr (INCDCSZ) Braşov

Rezultatele activității de cercetare

Str. Fundăturii nr. 2, Braşov, Cod Poştal 500470, Jud. Braşov
Tel: 0268.476.795 - număr principal; 0268.475.414; 0268.474.131
Fax: 0268.476.608
E-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.,
Website: www.potato.ro

Director general:
- Sorin ClaudianChiru
Tel.: 0723.358.373
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Responsabil valorificare produse:
- ing. Dan Teodorescu
Tel. 0725.218.224

2.1

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof (SCDC) Târgu Secuiesc

Rezultatele activității de cercetare

Str. Orban Balazs, nr. 15, Tg. Secuiesc, Cod Poştal 525400, Jud. Covasna
Tel: 0267.363.755
Fax: 0267.361.770
E-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Director:
- Mike Luiza
Tel.: 0744.307.599

2.2

Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Miercurea-Ciuc

Rezultatele activității de cercetare

Str. Progresului nr. 35/B, Miercurea Ciuc, cod 530240, Jud. Harghita
Tel: 0266.371.455
Fax 0266.371.296
Email:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Director:
- dr. ing. Nandor Galfi
Tel.: 0762.249.140

3.

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti (ICDP) Braşov

Rezultatele activității de cercetare

Str. Cucului nr.5, Braşov, Cod Poştal nr. 500128, Jud. Braşov
Tel.: 0268.472.781
Fax: 0268.475.295
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Website: www.pajisti-grassland.ro

Director general:
- dr. ing. Teodor Marușca
Tel.: 0723.175.320

Responsabil valorificare produse:
- dr. biol. Monica Alexandrina Tod
Tel. 0767.906.085
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

3.1

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti (SCDP) Timişoara

Rezultatele activității de cercetare

Str. Calea Urseni nr. 32, Cod Poştal 300703, Timişoara, Jud. Timiş
Tel: 0723.632.323, 0729.211.370
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Director:
- dr. ing. Fănel Tarjoc
Tel.: 0729.211.370

3.2

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti (SCDP) Vaslui

Rezultatele activității de cercetare

Str. Ştefan cel Mare nr. 256, Vaslui, cod 731035, Judeţul Vaslui
Tel./Fax: 0335.411.592
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Director:
- dr. ing. Ichim Emil

4.

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie (ICDVV) Valea Călugărească

Rezultatele activității de cercetare

Str. Valea Mantei nr. 1,Com. Valea Călugărească, Cod Poştal 107620, Jud. Prahova;
centrala
Tel. 0244.236.300; 0244.401.901
Fax: 0244.401.902
E-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Website: www.icdvv.ro

Director general:
- Marian Ion
Tel.: 0724.387.255

Responsabil valorificare produse:
- director științific dr. biolog. Elena Brinduse

4.1

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie (SCDVV) Murfatlar

Rezultatele activității de cercetare

Str. Calea Bucureşti nr. 1, oraș Murfatlar, Cod Poştal 905100, Jud. Constanţa
Tel/Fax.: 0241.234.305
E-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..
Website: www.scvmurfatlar.ro

Director:
- AuroraRanca
Tel.: 0740.809.024

4.2

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie (SCDVV) Blaj

Rezultatele activității de cercetare

Str. Gheorghe Bariţiu nr. 2, Blaj, Cod Poştal 515400, Jud. Alba
Tel: 0258.711.623
Fax: 0258.710.620,
E-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Website: www.scvblaj.ro

Director:
- dr. ing. Liliana Tomoioagă
Tel.: 0726.112.884

Responsabili valorificare produse:
- ing. Anton Comșa
- ing. Florin Şerban

4.3

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie (SCDVV) Drăgăşani

Rezultatele activității de cercetare

Str. Regele Ferdinand nr. 64, Drăgăşani, Cod Poştal 245700, Jud. Vâlcea
Tel./Fax: 0250.810.640
E-mail: scdv_2009 @ yahoo.com

Director:
- Radu Ionuț Neacșu

Responsabil valorificare produse:
- contabil șef Florea Valentin

4.4

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie (SCDVV) Iaşi

Rezultatele activității de cercetare

Aleea M. Sadoveanu nr. 48, Iaşi, Cod Poştal 700489, Jud. Iaşi
Tel: 0232.276.101
Fax: 0232.218.774
E-mail:statiunea_viticola_iasi @ yahoo.com
Website: www.statiunea-viticola-iasi.ro

Director:
- Dr. ing. Doina Damian

Responsabil valorificare produse:
- contabil şef ec. Monica Hohotă

4.5

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie (SCDVV) Odobeşti

Rezultatele activității de cercetare

Str. Ştefan cel Mare 61, Odobeşti, Cod Poştal 625300, Jud. Vrancea
Tel./Fax: 0237.676.623
E-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Website: www.scv-odobesti.ro/odobesti

Director:
- dr. ing. Mihu Ghică
Tel.: 0751.186.404

4.6

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie (SCDVV) Miniş

Rezultatele activității de cercetare

Localitatea Ghioroc, nr. 1, cod poștal 317135, jud. Arad
Tel.: 0257.461.426
Fax: 0257.461.427
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Director:
- drd. ing. Daniela Dobromir
Tel.: 0721.175.912

Responsabil valorificare produse:
- ing. Ioan Nacov

4.7

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie (SCDVV) Bujoru

Rezultatele activității de cercetare

Str. Eremia Grigorescu nr. 65, Loc. Târgu Bujor, Cod Poştal 805200, Jud. Galaţi;
Tel./Fax: 0236/340642
E-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Director:
- Cristina Liliana Simion
Tel.: 0744.550.070

5.

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură (ICDP) Piteşti Mărăcineni

Rezultatele activității de cercetare

Comuna Mărăcineni, Cod Poştal 117450, str. Mărului nr. 402, Jud. Argeş
Tel.: 0248.2780.66; 0248.278.292
Fax: 0248.278.477
E-mail:office@icdp_pitesti.ro
Website: www.icdp.ro

Director general:
- dr. ing. MihailComan
Tel.: 0744.177.929

5.1

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură (SCDP) Bistriţa

Rezultatele activității de cercetare

Str. Drumul Dumitrei Nou nr. 3, Bistriţa, Cod Poştal 420127, Jud. Bistriţa-Năsăud
Tel./Fax: 0263.217.895
Fax. 0263.214.752
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.;Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Director:
- IonPlaton
Tel.: 0722.896.901

5.2

Staţiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultură Băneasa (SCDP) Bucureşti

Rezultatele activității de cercetare

Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 4, Bucureşti Sector 1, Cod Poştal 013811
Tel: 021.233.0613
Fax: 021.233.06.14
E-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Website: www.statiuneabaneasa.ro

Director:
- Adela Bărbulescu
Tel.: 0722.404.803

5.3

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură (SCDP) Cluj-Napoca

Rezultatele activității de cercetare

Str. Horticultorilor nr. 5, Cluj Napoca, Cod Poştal 400457, Jud. Cluj
Tel: 0364.10.15.70
Fax: 0364.10.15.72
E-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Director:
- Eugenia Hărşan
Tel.: 0744.703.244

5.4

Staţiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultură (SCDP) Constanţa

Rezultatele activității de cercetare

Str. Pepinierei nr.1, Comuna Valu lui Traian, Cod Poştal 907300, Jud. Constanţa
Tel./Fax: 0241.231.187
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Website: www.cercetarepomicola-constanta.ro

Director:
- dr. ing. Caplan Ion

Responsabil valorificare produse:
- ec. Raicu Alexandrina

5.6

Staţiunea de Cercetare -Dezvoltare pentru Pomicultură (SCDP) Fălticeni

Rezultatele activității de cercetare

Str. Plut. Ghiniţă nr. 10, Fălticeni, Cod Poştal 725200, Jud. Suceava
Tel./Fax: 0230.544.944
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Director:
- Gheorghe Iacobuță
0749.129.771

5.7

Staţiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultură (SCDP) Geoagiu

Rezultatele activității de cercetare

Str. Romanilor nr. 153, Geoagiu, Cod Poştal 335400, jud. Hunedoara
Tel./Fax: 0254.248.876
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Director:
- Ioan GheorgheDeaconu
Tel.: 0724.380.162

5.8

Staţiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultură (SCDP) Iaşi

Rezultatele activității de cercetare

Șoseaua Voineşti nr. 175, Iaşi, Cod Poştal 700620, Jud. Iaşi
Tel. 0232.214.810; 0232.215.065
Fax: 0232.214.798
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Website: www.pomicolaiassi.ro

Director:
- dr. ing. Gelu Corneanu
Tel.: 0722.650.239

5.9

Staţiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Horticultură (SCDH) Târgu Jiu

Rezultatele activității de cercetare

Calea Bucureşti nr. 72, Târgu Jiu, Cod Poştal 210150, Jud. Gorj
Tel./Fax: 0253.212.471
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Director:
- dr. ing. IonCălinoiu
Tel.: 0722.586.132

5.10

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură (SCDP) Voineşti

Rezultatele activității de cercetare

Comuna Voineşti, Str. Principală nr. 387, Cod poştal 137525, Jud. Dâmboviţa
Tel./Fax: 0245.679.085
E-mail : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Director:
- dr. ing. Daniel Nicolae Comănescu
Tel.: 0723.631.080

6.

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură şi Floricultură (ICDLF) Vidra

Rezultatele activității de cercetare

Str. Calea București nr. 22, Comuna Vidra, Cod Poştal 077185, Jud. Ilfov
Tel./Fax: 021.361.20.94
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Website: www.icdlfvidra.ro

Director general:
- dr. ing. Gicuța Sbîrciog
Tel.: 0729.023.647

Responsabil valorificare produse:
- dr. ing. Maria Dumitru
Tel.: 0745.690.452

6.1

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură (SCDL) Bacău

Rezultatele activității de cercetare

Str. Calea Bârladului, nr. 220, Bacău, Cod Poştal 600388, Jud. Bacău
Tel: 0234.544.963
Fax: 0234.517.370
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Director:
- Silvica Ambăruş
Tel.: 0740.773.659

6.2

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură (SCDL) Buzău

Rezultatele activității de cercetare

Str. Mesteacănului nr. 23, Buzău, Cod Poştal 120024, Jud. Buzău
Tel/Fax: 0238.722.560; 0238.722.593
E-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Website: www.scdlbuzau.ro
Facebook: https://www.facebook.com/
StatiuneadeCercetareLegumicolaBuzau

Director:
- dr. ing. Constantin Vlad
Tel.: 0723.247126

Responsabil valorificare produse:
- Constantin Vlad
- Contabil șef Maria Petrescu
- Secretar științific Floarea Burnichi
- Șef Complex de semințe Maria Gabriela Pârvu

6.3

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură (SCDL) Iernut

Rezultatele activității de cercetare

Str. Energeticianului nr. 1/A, Iernut, cod 545100, Jud. Mureş;
Tel: 0265.471.407
E-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Website: www.scdliernut.ro

Director:
- Heitz Minerva
Tel.: 0744.348.059

Responsabil valorificare produse:
- ing. Radu Aurelia

7.

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor (ICDCB) Baloteşti

Rezultatele activității de cercetare

Şos. Bucureşti-Ploieşti km. 21, Baloteşti Cod Poştal 077015, Jud. Ilfov
Tel: 021.350.10.26
Fax: 021.350.10.30
E-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Website: www.icdcb.ro

Director:
- Ioana Nicolae
Tel.: 0731.031.310

7.1

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor (SCDCB) Arad

Rezultatele activității de cercetare

Calea Bodrogului nr. 32, Arad, Cod Poştal 310059, Jud. Arad
Tel: 0257.339.130
Fax: 0257.339.133
E-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Director:
- Gheorghe Săplăcan
Tel.: 0721.793.116

7.2

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor (SCDCB) Dancu

Rezultatele activității de cercetare

Şoseaua Ungheni nr. 9, Loc. Dancu, comuna Holboca, Cod Poştal 707252, Jud. Iaşi
Tel./Fax.0232.272.465
Fax: 0232.272.667.465
E-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Director:
- prof. dr. ing. Steofil Creangă
Tel.: 0745.625.116

7.3

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor (SCDCB) Tg. Mureş

Rezultatele activității de cercetare

Str. Principală nr. 1227, Sângoirgiu de Mureş, Str. Mariaffi Lajos Nr. 9, Cod Poştal 547530, Jud. Mureş
Tel.: 0265.319.006
E-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Director:
- dr. ing. IoanOroian
Tel.: 0744.762.885

7.4

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor (SCDCB) Sighet

Rezultatele activității de cercetare

Str. Bogdan Vodă nr. 244, Sighetul Marmaţiei, Cod Poştal 435500, Jud. Maramureş
Tel: 0262.311.914
Fax: 0262.312.914
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Director:
- ing. ViniciusPop
Tel.: 0747.122.007

7.5

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bubalinelor (SCDCB) Şercaia

Rezultatele activității de cercetare

Str. Câmpului nr. 2, Şercaia, Cod Poştal 507195, Jud. Braşov
Tel./Fax: 0268.245.890
E-mai: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Website: www.bivoli-sercaia.ro

Director:
- Adrian Bota
Tel.: 0726.737.908

7.6

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor (SCDCB) Dulbanu

Rezultatele activității de cercetare

Sat Dulbanu, Com. Amaru, Cod Poştal 127007, Jud. Buzău
Tel./Fax: 0238.549.200
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Director:
- GheorgheGeambaşu
Tel.: 0723.576.902

Responsabil valorificare produse:
- CameliaOlteanu
Tel.: 0724.367.715

8.

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor (ICDCOC) Palas

Rezultatele activității de cercetare

Str. I.C.Brătianu nr. 248, Constanţa, Cod Poştal 900316, Jud. Constanţa
Tel: 0241.639.506
Fax: 0241.626.636
E-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Director:
- Radu Răducu
Tel.: 0727.819.177

8.1

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor (SCDCOC) Popăuţi

Rezultatele activității de cercetare

Loc. Răchiţi, Cod Poştal 717310, Jud. Botoşani
Tel./Fax: 0231.512.968
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Director:
- ing. Nechifor Ionică

8.2

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor (SCDCOC) Caransebeş

Rezultatele activității de cercetare

Str. Drumul Reşiţei Km.2, Caransebeş, Cod Poştal 325400, Jud. Caraş Severin
Tel./Fax: 0255.514.189
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Website: www.scdcoc.ro

Director:
- dr. ing. Maria Sauer
0744.619.968
Tel.: 0723.375.804

Responsabil valorificare produse:
- dr. Ing. Dinu Gavojdian
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

8.3

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor (SCDCOC) Bilciureşti

Rezultatele activității de cercetare

Comuna Bilciureşti, Cod Poştal 137045, Jud. Dâmboviţa
Tel./Fax: 0245.671.306
E-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Director:
- Alexandra Stoica
Tel.: 0726.901.421

8.4

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor (SCDCOC) Secuieni Bacău

Rezultatele activității de cercetare

Comuna Letea Veche, Sat Holt, Cod Poştal 607271, Jud. Bacău
Tel. 0234.219.047
E-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Website: www.scdcoc-bacau.ro

Director:
- ec. Cristian Costică
Tel.: 0744.781.152

8.5

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor (SCDCOC) Reghin

Rezultatele activității de cercetare

Str. Dedradului nr. 11, Reghin, Cod Poştal 545300, Jud. Mureş
Tel./Fax: 0265.512.041
E-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Director:
- dr. ing. VasileRău
Tel.: 0740.656.677

Responsabil valorificare produse:
- dr. ing. Elena Ilişiu

9.

Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Biologie şi Nutriţie Animală (INCD-IBNA) Baloteşti

Rezultatele activității de cercetare

Calea Bucureşti nr. 1, Baloteşti, Cod Poştal 077015, Jud. Ilfov
Tel./Fax: 021.351.20.81; 012.351.20.80
E-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Director:
- HoriaGrosu
Tel.: 0745.207.927

10.

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor (ICDPP) Bucureşti

Rezultatele activității de cercetare

B-dul Ion Ionescu de la Brad nr. 8, Sector 1, Cod Poştal 013813, Bucureşti
Tel: 021.269.32.31/32/34
Fax: 021.269.32.39
E-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Website: www.icdpp.ro

Director:
- Florica Constantinescu

Responsabil valorificare produse:
- dr. ing. Marga Gradila

11.

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea şi Marketingul Produselor Horticole (ICDIMPH) „Horting” Bucureşti

Rezultatele activității de cercetare

Intrarea Binelui nr. 1A, Bucureşti, Sector 4, Cod Poştal 042159
Tel: 021.461.07.06
Fax: 021.460.07.25
E-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Website: www.horting.ro

Director:
- Marian Bogoescu
Tel.: 0741.06.79.22

Responsabil valorificare produse:
- director științific Marian Vintilă
Tel.: 0726.12.19.75

12.

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură (ICDEAPA) Galaţi

Rezultatele activității de cercetare

Str. Portului nr. 54, Galaţi Cod Poştal 800032, Jud. Galaţi
Tel: 0236.414.270
E-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Director:
- Neculae Patriche
Tel.: 0746.773.363

Responsabil valorificare produse:
- secretar știinţific Talpeş –
Tel.: 0761.100.002

13.

Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii şi Dezvoltare Rurală (ICEADR) Bucureşti

Rezultatele activității de cercetare

Bd Mărăşti nr. 61, Sect. 1, Cod Poştal 011464, Bucureşti
Tel.: 021.313.60.87
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Website: www.iceadr.ro

Director:
- dr. ing. Alexandru Lăpușan

14.

Staţiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri (CCDCPN) Dăbuleni

Rezultatele activității de cercetare

Comuna Dăbuleni, Cod Poştal 207220, Jud. Dolj
Tel: 0251.334.402
Fax: 0251.334.347
E-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Director:
- dr. ing. Aurelia Diaconu
Tel.: 0726.685.496

Responsabil valorificare produse:
- dr. ing. Reta Drăghici

15.

Centrul de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului (CCDCES) Perieni

Rezultatele activității de cercetare

Adresa fizică: Șoseaua Bârlad - Bacău, Km. 7, Jud. Vaslui
Adresa poștală: OP1, CP1, Republicii nr. 231, Bârlad, Jud. Vaslui, Cod Postal 731240
Tel/Fax: 0373.55.01.55
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Website: www.cesperieni.ro

Director:
- dr. ing. Dumitru Nistor
Tel. 0744.796.357
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Responsabil valorificare produse:
- ing. șef: dr. ing. Lucian Stancescu
Tel.0747.851.081
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

16.

Staţiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Piscicultură (CCDP) Nucet

Rezultatele activității de cercetare

Comuna Nucet, Str. Principală nr. 549, jud. Dâmbovița, Cod. 137335
Tel./Fax: 0245.267.003; 0245.267.009
E-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Website: www.nucet.ro

Director:
- dr.ing. Mioara Costache
Tel.: 0722.435.616

17.

S.C. Sericarom S.A.

Rezultatele activității de cercetare

Şoş. Bucureşti-Ploieşti nr. 69, Sector 1, Cod Poştal 013685, Bucureşti
E-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Director:
- dr. Elena Pau
Tel.: 0723.321.424

18.

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare (IBA) Bucureşti Rezultatele activității de cercetare

Rezultatele activității de cercetare

Str. Băneasa Ancuța, Nr. 5, Sector 2, 020323, Bucureşti
Tel./Fax: 031.620.5833/34/35
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Website: www.bioresurse.ro

Director general:
- Nastasia Belc
Șef Departament Transfer Tehnologic:
- Gabriela Mohan

19.

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie (ICDM) Cristian – Sibiu

Rezultatele activității de cercetare

Str. XIII nr. 53,Cristian, Cod Poştal 557085, Jud. Sibiu
Tel./Fax: 0269.579.408
E-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Director general:
- MarianaRusu
Tel.: 0744.626.229

20.

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Îmbunătățiri Funciare (INCDIF - "ISPIF") București

Rezultatele activității de cercetare

Șoseaua Olteniței, nr. 35-37, Sector 4, București
Tel.: 021.332.29.20; 037.205.88.00
Fax: 021.332.46.00
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Director general:
- dr. ing. Dănuț Maria
Tel.: 0723.63.51.31
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Responsabil valorificare produse:
- dr. ing. Ilie Biolan
Tel.: 0728.98.74.71

21.

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului

Rezultatele activității de cercetare

Bd. Mărăști, nr. 61, Sector 1, București
Tel.: 021.318.43.49

Director general:
- Cătălin Simota
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

21.

Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ştefăneşti

Rezultatele activității de cercetare

Şos. Bucureşti - Piteşti nr. 37, Comuna Ştefăneşti, cod 117715, Jud. Argeş
Tel.: 0248.266.838; 0248.266.050
Fax: 0248.266.808
E-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Website: www.incdbh-stefanesti.ro

Director:
- Constantin Tănăsescu
Tel.: 0726.303.336;
0742.056.032

Responsabil valorificare produse:
- Alina Dumitrescu

22.

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare - INMA Bucureşti

Rezultatele activității de cercetare

B-dul Ion Ionescu de la Brad, Nr. 6, Sector 1, Bucuresti
Tel: 021/269.32.55
Fax: 021/269.32.73
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.;
Website: www.inma.ro