Anunturi achizitii - Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Marți, 02 Octombrie 2018 14:08

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (M.A.D.R.), cu sediul în București, B-dul. Carol I, nr. 2-4, sector 3, cod poștal 030163, cod fiscal 4221187, intenționează să achiziționeze prin "Cumpărare directă", în temeiul art. 7, alin. 5 din Legea nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, cu completările și modificările ulterioare, prestări de servicii de expertiză în specializarea evaluare active mobile de natura utilajelor.

Vineri, 21 Septembrie 2018 13:23

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (M.A.D.R.), cu sediul în București, B-dul. Carol I, nr. 2-4, sector 3, cod fiscal 4221187, organizează la sediul instituției anterior precizat, licitația publică cu strigare, în vederea vânzării mijloacelor fixe identificate în Anexa nr. 1 a Caietului de sarcini.

Joi, 20 Septembrie 2018 12:33

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (M.A.D.R.), cu sediul în Bucuresti, B-dul. Carol I, nr. 2-4, sector 3, cod fiscal 4221187, organizează la sediul instituției anterior precizat, licitația publică cu strigare, în vederea vânzării mijloacelor fixe identificate în Anexa nr. 1 a Caietului de sarcini

Vineri, 20 Aprilie 2018 15:24

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, dorește Achiziționarea serviciilor de perfecționare lingvistică în limba engleză a personalului din cadrul MADR implicat în procesul de pregătire și de exercitare a Președinției Consiliului Uniunii Europene, conform specificațiilor tehnice anexate.

Miercuri, 07 Martie 2018 10:01

Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, în conformitate cu prevederile Legii 98/2016 privind achizitiile publice, HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/ acordului-cadru din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, intentioneaza sa atribuie prin "achizitie directa" un contract de "servicii de monitorizare media pentru presa scrisa, radio, televiziune si social­media (Facebook)", conform Caietului de sarcini atașat prezentei. Pentru consultarea legislatiei in domeniul achizitiilor publice, operatorii interesati pot accesa site-ul www.anap.gov.ro

Vineri, 17 Noiembrie 2017 17:52

Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), prin Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (CRFIR) 4 Sud-Vest Oltenia, în calitate de autoritate contractantă, invită ofertanții interesaţi să depună ofertele în vederea închirierii unui spatiu de birouri, exclusiv in Craiova, pentru sediul CRFIR4SV Oltenia, pentru o perioada de 4 ani.

Puteți depune ofertele în timpul orelor de program la Centrul Regional pentru Finantarea Investitiilor Rurale 4 SV Oltenia din județul Craiova, Str. Amaradia, nr. 4, Secretariat, până la data de 08.01.2018, ora 10.00.
Pentru informaţii suplimentare o puteţi contacta pe d-na Aura Dumitrela Naicu la telefon 0251 – 415 391, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Marți, 26 Septembrie 2017 13:44

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în temeiul art. 7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, dorește Achiziționarea serviciilor de asistență tehnică și suport pentru Sistemul Integrat pentru Buget, Investiții, Achiziții și Contracte (SIBIAC).

Luni, 25 Septembrie 2017 16:26

Achiziție de asigurări obligatorii de răspundere civilă auto (RCA) pentru cele 46 de autoturisme AM PNDR (anunț publicitar SEAP nr. 124014)

Luni, 21 August 2017 14:05

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în temeiul art. 7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, dorește Achiziționarea de obiecte de mobilier pentru sediul central al MADR

Marți, 04 Iulie 2017 11:16

Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), prin Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (CRFIR) 4 Sud-Vest Oltenia, în calitate de autoritate contractantă, invită ofertanții interesaţi să depună ofertele în vederea închirierii unui spaţiu de birouri, dotat cu utilități și spații de parcare, necesar bunei desfăşurări a activităţii.
Printre condițiile ce trebuie întrunite pentru închiriere enumerăm: distanţa faţă de centrul Municipiului Craiova (Km. 0 = Primăria Municipiului Craiova) de max. 1 kilometru, suprafața utilă a spaţiului de 850 - 1.200 mp,  minimum 20 de locuri de parcare.
Puteți depune ofertele zilnic între orele 8.30 – 16.30 la sediul CRFIR 4 Oltenia, str. Amaradia, nr. 4, et. 2 (Registratură), până la data de 25.07.2017, ora 12.00.
Pentru informaţii suplimentare o puteţi contacta pe d-na Aura Dumitrela Naicu la telefon: 0251.415 391, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Pagina 4 din 15