Anunturi achizitii - Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Vineri, 01 Februarie 2019 09:35

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (M.A.D.R.), cu sediul în București, B-dul. Carol I, nr. 2-4, sector 3, cod poștal 030163, cod fiscal 4221187, intenționează să achiziționeze prin aplicarea procedurii proprii, în conformitate cu prevederile art. 7 alin.(1) lit. (d) și art.68 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 98 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, servicii pentru organizare evenimente (cod CPV 79952000-2).

Joi, 17 Ianuarie 2019 10:20

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (M.A.D.R.), cu sediul în Bucuresti, B-dul. Carol I, nr. 2-4, sector 3, cod poștal 030163, cod fiscal 4221187, intenţionează să achiziţioneze prin aplicarea procedurii proprii, în conformitate cu prevederile art. 7 alin.(1) lit. (d) şi art.68 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 98 privind achizițiile publice cu modificările şi completările ulterioare, servicii pentru organizare evenimente (cod CPV 79952000-2), conform caietului de sarcini anexat.

Miercuri, 16 Ianuarie 2019 17:51

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (M.A.D.R.), cu sediul în Bucuresti, B-dul. Carol I, nr. 2-4, sector 3, cod poștal 030163, cod fiscal 4221187, intenţionează să achiziţioneze prin aplicarea procedurii proprii, în conformitate cu prevederile art. 7 alin.(1) lit. (d) şi art.68 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 98 privind achizițiile publice cu modificările şi completările ulterioare, servicii pentru organizare evenimente (cod CPV 79952000-2), conform caietului de sarcini anexat.

Joi, 13 Decembrie 2018 15:57

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale cu sediul în București, B-dul Carol I nr. 2-4, sector 3, in calitate de creditor majoritar in dosarul de faliment nr.3164/88/2017, aflat pe rolul Tribunalului Tulcea privind debitoarea S.C. PISCICOLA MURGHIOL S.A., cu sediul social in sat Murghiol Comuna Murghiol, Amenajarea Piscicola Murghiol, judetul Tulcea, inregistrata la ONRC cu nr. J36/100/1991, CUI 3054900, in calitate de debitor al M.A.D.R. cu suma de 12.836.416,54 lei, organizeaza selectie de oferte pentru desemnarea lichidatorului judiciar, in dosarul de faliment

Joi, 06 Decembrie 2018 13:43

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale dorește realizarea achiziției prin ”Cumpărare directă” în temeiul art.7, alin 5 din Legea nr 98/2016 privind achizițiile publice, cu completările și modificările ulterioare, prestări de servicii de colectare, transport și depozitare deșeuri menajere și de colectare selectivă pentru o perioadă de 12 luni, cu termen limită de depunere a ofertelor în data de 12.12.2018.

Vineri, 16 Noiembrie 2018 10:18

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (M.A.D.R.), cu sediul în Bucuresti, B-dul. Carol I, nr. 2-4, sector 3, cod poștal 030163, cod fiscal 4221187, intenţionează să achiziţioneze prin “Cumpărare directă”, în temeiul art. 7, alin. 5 din Legea nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, cu completările și modificările ulterioare, prestări de servicii de expertiză în specializarea evaluare active mobile de natura utilajelor.

Luni, 12 Noiembrie 2018 10:52

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (M.A.D.R.), cu sediul în Bucuresti, B-dul. Carol I, nr. 2-4, sector 3, cod fiscal 4221187, organizează la sediul instituției anterior precizat, licitația publică cu strigare, în vederea vânzării mijloacelor fixe identificate în Anexa nr. 1 a Caietului de sarcini.

Joi, 08 Noiembrie 2018 10:12

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (M.A.D.R.), cu sediul în București, B-dul. Carol I, nr. 2-4, sector 3, cod fiscal 4221187, organizează la sediul instituției anterior precizat, licitația publică cu strigare, în vederea vânzării obiectelor de inventar și a materialelor identificate în Anexa nr. 1 a Caietului de sarcini.

Vineri, 19 Octombrie 2018 13:42

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (M.A.D.R.), cu sediul în București, B-dul. Carol I, nr. 2-4, sector 3, cod fiscal 4221187, organizează la sediul instituției anterior precizat, licitația publică cu strigare, în vederea vânzării mijloacelor fixe identificate în Anexa nr. 1 a Caietului de sarcini.

Marți, 16 Octombrie 2018 14:03

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale dorește realizarea valorificării obiectelor de inventar și a materialelor în valoare totală de 6.891,19 lei, în condițiile prevăzute de HG nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instutuțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prin organizarea unei licitații publice cu strigare în data de 02.11.2018, ora 10:00

Pagina 3 din 15