Luni, 19 August 2019 15:58

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (M.A.D.R.), cu sediul în București, 8-dul. Carol I, nr. 2-4, sector 3, cod fiscal 4221187, organizează la sediul instituției anterior precizat, licitația publică cu strigare, în vederea vânzării mijloacelor fixe identificate în Anexa nr. 1 a Caietului de sarcini.

Vineri, 09 August 2019 12:14

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (M.A.D.R.), cu sediul în Bucuresti, B.dul. Carol I, nr. 2-4, sector 3, cod fiscal 4221187, organizează la sediul instituţiei anterior precizat, licitaţia publică cu strigare, în vederea vânzării obiectelor de inventar identificate în Anexa nr. 1 a Caietului de sarcini.

Marți, 30 Iulie 2019 12:05

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (M.A.D.R.), cu sediul în Bucuresti, B-dul. Carol I, nr. 2-4, sector 3, cod fiscal 4221187, organizează la sediul instituţiei anterior precizat, licitaţia publică cu strigare, în vederea vânzării mijloacelor fixe identificate în Anexa nr. 1 a Caietului de sarcini.

Miercuri, 24 Iulie 2019 13:11

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (M.A.D.R.), cu sediul în Bucuresti, B­dul. Carol I, nr. 2-4, sector 3, cod fiscal 4221187, organizează la sediul instituţiei anterior precizat, licitaţia publică cu strigare, în vederea vânzării obiectelor de inventar identificate în Anexa nr. 1 a Caietului de sarcini.

Luni, 08 Iulie 2019 13:55

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (M.A.D.R.), cu sediul în Bucuresti, 8-dul. Carol I, nr. 2-4, sector 3, cod fiscal 4221187, organizează la sediul instituţiei anterior precizat, licitaţia publică cu strigare, în vederea vânzării mijloacelor fixe identificate în Anexa nr. 1 a Caietului de sarcini.

Luni, 08 Iulie 2019 13:44

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (M.A.D.R.), cu sediul în Bucuresti, B­dul. Carol I, nr. 2-4, sector 3, cod fiscal 4221187, organizează la sediul instituţiei anterior precizat, licitaţia publică cu strigare, în vederea vânzării mijloacelor fixe identificate în Anexa nr. 1 a Caietului de sarcini.

Joi, 13 Iunie 2019 15:30

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (M.A.D.R.), cu sediul în Bucuresti, B-dul. Carol I, nr. 2-4, sector 3, cod poştal 030163, cod fiscal 4221187, intenţionează să închirieze spaţiile menţionate în prezenta procedură, prin licitaţie publică, în condiţiile legii, în calitate de administrator al acestor spaţii, conform documentaţie anexată.

Marți, 21 Mai 2019 17:14

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, doreşte să achiziţioneze prin cumpărare directă serviciile de consultanţă pentru elaborarea documentaţiei de atribuire ce va face obiectul procedurii de atribuire a unui acord cadru pentru "Sistemul informatic integrat pentru sectorul zootehnic şi sectorul vegetal" -SIISZSV, conform specificaţiilor tehnice ce se regăsesc în Caietul de sarcini anexat.

Joi, 16 Mai 2019 15:32

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (M.A.D.R.), cu sediul în Bucuresti, B-dul. Carol I, nr. 2-4, sector 3, cod poștal 030163, cod fiscal 4221187, intenţionează să achiziţioneze prin aplicarea procedurii proprii, în conformitate cu prevederile art. 7 alin.(1) lit. (d) şi art.68 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 98 privind achizițiile publice cu modificările şi completările ulterioare, servicii de transport ocazional în cadrul organizării evenimentului ”Reuniunea Comitetului Agricol” din data de 03 iunie, (cod CPV 60140000-1 (1), 79952000-2), conform informațiilor regăsite mai jos

Luni, 22 Aprilie 2019 17:12

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (M.A. O. R. ), cu sediul în Bucuresti, 8-dul. Carol I, nr. 2-4, sector 3, cod poştal 030163, cod fiscal 4221187, intenţionează să achiziţioneze prin aplicarea procedurii proprii, în conformitate cu prevederile art. 7 alin.(1) lit. (d) şi art.68 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 98 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare, servicii pentru organizare evenimente (cod CPV 79952000-2), conform caietului de sarcini anexat.

Pagina 1 din 14