Joi, 13 Iunie 2019 15:30

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (M.A.D.R.), cu sediul în Bucuresti, B-dul. Carol I, nr. 2-4, sector 3, cod poştal 030163, cod fiscal 4221187, intenţionează să închirieze spaţiile menţionate în prezenta procedură, prin licitaţie publică, în condiţiile legii, în calitate de administrator al acestor spaţii, conform documentaţie anexată.

Marți, 21 Mai 2019 17:14

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, doreşte să achiziţioneze prin cumpărare directă serviciile de consultanţă pentru elaborarea documentaţiei de atribuire ce va face obiectul procedurii de atribuire a unui acord cadru pentru "Sistemul informatic integrat pentru sectorul zootehnic şi sectorul vegetal" -SIISZSV, conform specificaţiilor tehnice ce se regăsesc în Caietul de sarcini anexat.

Joi, 16 Mai 2019 15:32

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (M.A.D.R.), cu sediul în Bucuresti, B-dul. Carol I, nr. 2-4, sector 3, cod poștal 030163, cod fiscal 4221187, intenţionează să achiziţioneze prin aplicarea procedurii proprii, în conformitate cu prevederile art. 7 alin.(1) lit. (d) şi art.68 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 98 privind achizițiile publice cu modificările şi completările ulterioare, servicii de transport ocazional în cadrul organizării evenimentului ”Reuniunea Comitetului Agricol” din data de 03 iunie, (cod CPV 60140000-1 (1), 79952000-2), conform informațiilor regăsite mai jos

Luni, 22 Aprilie 2019 17:12

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (M.A. O. R. ), cu sediul în Bucuresti, 8-dul. Carol I, nr. 2-4, sector 3, cod poştal 030163, cod fiscal 4221187, intenţionează să achiziţioneze prin aplicarea procedurii proprii, în conformitate cu prevederile art. 7 alin.(1) lit. (d) şi art.68 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 98 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare, servicii pentru organizare evenimente (cod CPV 79952000-2), conform caietului de sarcini anexat.

Vineri, 08 Martie 2019 13:12

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (M.A.D.R.), cu sediul în București, B-dul. Carol I, nr. 2-4, sector 3, cod poștal 030163, cod fiscal 4221187, intenționează să achiziționeze prin aplicarea procedurii proprii, în conformitate cu prevederile art. 7 alin.(1) lit. (d) și art.68 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 98 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, servicii pentru organizare evenimente (cod CPV 79952000-2), conform caietului de sarcini anexat.
Termenul limită de depunere a ofertelor: 13 martie 2019

Vineri, 15 Februarie 2019 12:58

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (M.A.D.R.), cu sediul în Bucuresti, B-dul. Carol I, nr. 2-4, sector 3, cod poștal 030163, cod fiscal 4221187, intenţionează să achiziţioneze prin aplicarea achizitiei directe, în conformitate cu prevederile art. 7 alin.(5) din Legea nr. 98 privind achizițiile publice cu modificările şi completările ulterioare, servicii de actualizare a expertizei tehnice aferente corpului A, a MADR. (cod CPV- 71242000-6-pregatire de proiecte si proiectare, estimarea costurilor), conform caietului de sarcini anexat.

Luni, 04 Februarie 2019 13:01

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (M.A. D.R.), cu sediul în București, B-dul. Carol I, nr. 2-4, sector 3, cod poștal 030163, cod fiscal 4221187, intenționează să achiziționeze prin aplicarea procedurii proprii, în conformitate cu prevederile art. 7 alin.(1) lit. (d) și art.68 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 98 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, servicii pentru organizare eveniment cu tema "Ziua mondială a albinelor" (cod CPV 79952000-2), conform caietului de sarcini anexat.

Vineri, 01 Februarie 2019 09:35

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (M.A.D.R.), cu sediul în București, B-dul. Carol I, nr. 2-4, sector 3, cod poștal 030163, cod fiscal 4221187, intenționează să achiziționeze prin aplicarea procedurii proprii, în conformitate cu prevederile art. 7 alin.(1) lit. (d) și art.68 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 98 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, servicii pentru organizare evenimente (cod CPV 79952000-2).

Joi, 17 Ianuarie 2019 10:20

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (M.A.D.R.), cu sediul în Bucuresti, B-dul. Carol I, nr. 2-4, sector 3, cod poștal 030163, cod fiscal 4221187, intenţionează să achiziţioneze prin aplicarea procedurii proprii, în conformitate cu prevederile art. 7 alin.(1) lit. (d) şi art.68 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 98 privind achizițiile publice cu modificările şi completările ulterioare, servicii pentru organizare evenimente (cod CPV 79952000-2), conform caietului de sarcini anexat.

Miercuri, 16 Ianuarie 2019 17:51

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (M.A.D.R.), cu sediul în Bucuresti, B-dul. Carol I, nr. 2-4, sector 3, cod poștal 030163, cod fiscal 4221187, intenţionează să achiziţioneze prin aplicarea procedurii proprii, în conformitate cu prevederile art. 7 alin.(1) lit. (d) şi art.68 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 98 privind achizițiile publice cu modificările şi completările ulterioare, servicii pentru organizare evenimente (cod CPV 79952000-2), conform caietului de sarcini anexat.

Pagina 1 din 14