Buget

Achiziții Direcția Generală Dezvoltare Rurală - Autoritate de management pentru PNDR

PNDR - CENTRALIZATOR ACHIZITII
PNDR - CENTRALIZATOR ACHIZITII - 10.10.2016
PNDR - CENTRALIZATOR ACHIZITII - 02.11.2016
PNDR - CENTRALIZATOR ACHIZITII - 12.01.2017

 

Achiziții Direcţia Generală Pescuit - Autoritatea de Management pentru POPAM

POPAM - CENTRALIZATOR ACHIZITII - 07.11.2016

Programul Anual a Achizițiilor Publice pe anul 2016 - POPAM

 

BUGETUL pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2016 - 2019 (pdf, 2,25 MB)

BUGETUL PE ANUL 2015 pe capitole, titluri de cheltuieli sume alocate de la bugetul de stat, fonduri externe nerambursabile, venituri proprii (pdf, 75 KB)

Bilanțul contabil (pdf, 2,08 MB)

Programul Anual a Achizițiilor Publice pe anul 2016 - actualizat 10.10.2016

Programul Anual a Achizițiilor Publice pe anul 2016

Programul Anual a Achizițiilor Publice pe anul 2015

Programul Anual a Achizițiilor Publice pe anul 2014

Centralizator achiziţii publice MADR

Centralizatorul achizițiilor publice cu o valoare de peste 5000 euro - Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale  - Administratia Centrala - Bugetul de stat

Copii ale contractelor de achizitie publica cuprinse in centralizatorul mai sus mentionat

Contract nr. 5 din 02.03.2016 de furnizare sistem de supraveghere video, sistem control acces si servicii de supraveghere

Contract nr. 38 din 03.03.2016 de servicii de accesare a Sistemului de Informatii Romanian Universe