Acte normative aprobate

Miercuri, 29 Martie 2017 15:39

ORDIN NR. 77 din 27 / 03.2017 privind aprobarea sistemelor de sancțiuni pentru cererile de plată depuse începând cu anul 2016 de beneficiarii măsurii 215 "Plăţi privind bunăstarea animalelor - pachetul a) – porcine și pachetul b) - păsări" din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013

Joi, 23 Februarie 2017 09:39

Ordinul nr. 34 din 17.02.2017 privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 149/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând agenţiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine.

Marți, 07 Februarie 2017 16:19

HOTĂRÂRE nr. 39 din 27 ianuarie 2017 pentru aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate", beneficiarilor, condiţiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, valorii anuale totale a acestuia, precum şi a modalităţilor de verificare şi control.

Joi, 02 Februarie 2017 09:38

Ordin nr. 15 din 01.02.2017 privind desemnarea organismului intermediar pentru control POP 2007-2013

Luni, 30 Ianuarie 2017 14:38

HOTĂRÂRE nr. 30 din 18 ianuarie 2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor

Luni, 30 Ianuarie 2017 13:03

Ordinul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 5 din 13.01.2017 pentru stabilirea modului de implementare a Programului national de reabilitare a infrastructurii principale de irigații din România

Luni, 30 Ianuarie 2017 12:57

Ordinul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 3 din 11.01.2017 pentru aprobarea cantităților de motorină afaerente perioadei 1 iulie 2016 - 30 septembrie 2016, determinate la plată de către Agenția de Plăți și Intervenției pentru Agricultură, utilizate și nedecontate, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

Marți, 15 Noiembrie 2016 10:51

ORDIN nr. 967 din 10.11.2016 privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 149/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând agenţiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine

Miercuri, 02 Noiembrie 2016 16:37

Manualul de procedură pentru control POP privind operațiunile care fac parte integrată din activitățile de gestionare și implementare a asistenței financiare nerambursabile comunitare din cadrul Direcției Generale Pescuit - Autoritate de Management pentru Programul Operațional de Pescuit și Afaceri Maritime, versiunea 2.0.

Marți, 18 Octombrie 2016 14:53

ORDIN nr. 933 din 17 octombrie 2016 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul viceprim – ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1763/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantațiilor viticole, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului Național de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014 – 2018

Pagina 1 din 4