Acte normative aprobate

Marți, 15 Noiembrie 2016 10:51

ORDIN nr. 967 din 10.11.2016 privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 149/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând agenţiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine

Miercuri, 02 Noiembrie 2016 16:37

Manualul de procedură pentru control POP privind operațiunile care fac parte integrată din activitățile de gestionare și implementare a asistenței financiare nerambursabile comunitare din cadrul Direcției Generale Pescuit - Autoritate de Management pentru Programul Operațional de Pescuit și Afaceri Maritime, versiunea 2.0.

Marți, 18 Octombrie 2016 14:53

ORDIN nr. 933 din 17 octombrie 2016 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul viceprim – ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1763/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantațiilor viticole, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului Național de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014 – 2018

Marți, 27 Septembrie 2016 16:58

ORDIN nr. 914 din 19 septembrie 2016 privind aprobarea Schemei selecţiei clonale la soiurile de viţă-de-vie

Luni, 26 Septembrie 2016 16:01

ORDIN nr. 910 din 16 septembrie 2016 privind recunoaşterea Acordului interprofesional pentru struguri de vin, vin şi produse pe bază de vin, recolta anului de comercializare 2016/2017

Joi, 08 Septembrie 2016 17:21

ORDIN nr. 895 din 19 august 2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare/organismelor de control şi de supraveghere a activităţii organismelor de control, în agricultura ecologică

Miercuri, 03 August 2016 09:12

Ordin nr. 871 din 28 iulie 2016 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică

Miercuri, 03 August 2016 09:04

Ordin 877 din 2 august 2016 privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Sprijin acordat Întreprinderilor pentru investiţii necesare dezvoltării, modernizării sau adaptării infrastructurii silvice"

Joi, 28 Iulie 2016 16:21

ORDIN privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea de îngrășăminte și de pesticide utilizate în agricultură, semințe și alte produse agricole destinate însămânțării sau plantării, precum și pentru prestările de servicii de tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol

Miercuri, 20 Iulie 2016 15:13

Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 859 din 20 iulie 2016 pentru modificarea și completarea Anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 285/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis "Sprijin pentru servicii de consultanţă în vederea implementării proiectelor de investiţii, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea şi marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole şi a produselor din sectorul pomicol", derulate prin schema de ajutor de stat "Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea şi marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole", aferentă Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

Pagina 1 din 3