Campania de promovare 2016

 

NOUA POLITICĂ A UNIUNII EUROPENE PRIVIND PROMOVAREA PRODUSELOR AGROALIMENTARE

În 2016, producătorii agricoli europeni vor beneficia de programe în valoare de 111 mil. EUR pentru a deschide noi pieţe în afara Uniunii Europene şi a promova consumul produselor agroalimentare în exteriorul şi în interiorul UE. Acţiunile de promovare reprezintă o parte esenţială din măsurile adoptate de Comisia Europeană în sprijinul agricultorilor.

„Enjoy, it’s from Europe”: Noua politică de promovare adoptată de Comisia Europeană, care se aplică de la 1 decembrie 2015, va sprijini profesioniştii din sector să pătrundă pe pieţele internaţionale sau să îşi consolideze poziţia pe aceste pieţe şi să sensibilizeze consumatorii europeni la eforturile depuse de agricultorii europeni. Pentru a atinge acest obiectiv, Comisia va pune la dispoziţie mai multe resurse, va creşte rata de cofinanţare şi va reduce formalităţile administrative pentru aprobarea proiectelor. Aceste măsuri fac parte din efortul de creştere progresivă a bugetului UE disponibil pentru promovare, de la 61 mil. EUR în 2013 (anul în care au fost propuse noile reguli), până la 200 mil. EUR în 2019.

În temeiul noilor reguli, ratele de cofinanţare ale UE vor creşte de la 50% la 70-80% (până la 85% pentru Grecia şi Cipru). În acelaşi timp, cofinanţarea naţională dispare, creând astfel condiţii de concurenţă echitabile între statele membre. Formalităţile administrative se vor reduce în mod semnificativ în timpul procesului de selecţie a proiectelor, făcând-o mai uşor de aplicat.

Programul de lucru pentru 2016 vizează o listă de ţări terţe selectate (lista completă este disponibilă mai jos) care prezintă cel mai mare potenţial de creştere, în special pentru sectoarele care se confruntă cu o situaţie deosebit de dificilă pe piaţă, cum ar fi sectorul produselor lactate şi sectorul cărnii de porc. Din suma totală, 30 mil. EUR au fost alocate pentru a sprijini acţiunile de promovare în aceste două sectoare.

 Prezentare PROMOVARE 2016

Pentru punerea în aplicare integrală a noii politici, Comisia a adoptat acte delegate şi regulamente de punere în aplicare:

Principalele elemente ale noilor reguli privind promovarea sunt:

  • o creștere semnificativă a ajutoarelor destinate campaniilor de informare și promovare: ajutoarele europene ar trebui să crească în mod treptat de la 61 mil. EUR în bugetul pentru 2013, la 200 mil. EUR în 2019 (111 mil. EUR în 2016)
  • rate de cofinanţare UE semnificativ mai mari în comparaţie cu regimul actual (70% pentru programele simple prezentate de o organizaţie dintr-un stat membru, 80% pentru programele multinaţionale şi programele care vizează ţările terţe, 85% pentru programele de criză, 75-85% pentru ţările care beneficiază de asistenţă financiară, şi anume, Cipru şi Grecia); întrucât cofinanţarea naţională dispare, se creează, astfel, condiţii de concurenţă echitabile;
  • punerea în aplicare a unei strategii europene de promovare, care va permite o mai bună direcţionare a acţiunilor de promovare. Această strategie ar trebui să conducă la:
      - creşterea numărului programelor care vizează ţările terţe şi a programelor multinaţionale (programe reprezentate de către organizaţii din mai multe state membre) printr-o rată a cofinanţării sporită pentru aceste două categorii;
      - pe piaţa internă, creşterea gradului de informare a consumatorilor cu privire la calităţile produselor agricole europene în general, şi a produselor certificate de sistemele de calitate europene, în special;
  • lărgirea domeniului de aplicare a măsurilor: extinderea categoriilor beneficiarilor eligibili prin includerea organizaţiile de producători; extinderea gamei de produse, în special la produsele agroalimentare prelucrate, cum ar fi, de exemplu, pâinea, pastele sau ciocolata; menţionarea originii şi afişarea mărcilor produselor, în cadrul anumitor limite;
  • simplificarea procedurilor administrative: evaluarea şi selecţia programelor au loc într-o singură etapă în cadrul Comisiei, în loc de două etape (mai întâi la nivelul statului membru şi apoi al Comisiei Europene);
  • facilitarea gestionării programelor multinaţionale, elaborate în comun de organizaţii din mai multe state membre, prin intermediul Agenţiei Executive pentru Consumatori, Sănătate şi Alimente – CHAFEA.

Un element-cheie al noii politici de promovare îl reprezintă stabilirea prin Decizie de punere în aplicare a Comisiei a unui program anual de lucru, prin care sunt prevăzute priorităţile strategice pentru acţiunile de promovare în ceea ce priveşte produsele, sistemele şi pieţele vizate şi bugetele corespunzătoare alocate. Obiectivul este de a avea o politică dinamică şi proactivă, adaptată în fiecare an la noile oportunităţi de piaţă şi la nevoile sectorului. Programul anual de lucru este pus în aplicare ca urmare a publicării de către CHAFEA (http://ec.europa.eu/chafea/agri/index_en.html), la începutul fiecărui an, a cererilor de propuneri de programe de promovare.

Repartizarea bugetelor în funcţie de prioritate pentru programele cofinanţate în cadrul Programului anual de lucru 2016

 

Suma prevăzută
      - euro -

Programe simple - Piaţa internă 26 mil.
Tematica 1* - Programe de informare şi de promovare care vizează creşterea nivelului de cunoaştere şi de recunoaştere a sistemelor de calitate ale Uniunii, astfel cum sunt definite la art. 5 alin (4) lit. (a), (b) şi (c) din Regulamentul (UE) nr. 1144/2014 10,050 mil.
Tematica 2* - Programe de informare şi de promovare care vizează sublinierea caracteristicilor specifice ale metodelor agricole în Uniune şi a caracteristicilor produselor agricole şi alimentare europene 6,700 mil.
Tematica 3 - Programe de informare şi de promovare privind sectorul laptelui/produselor lactate, al produselor din carne de porc sau o combinaţie a acestor două 9 mil.
Programe simple - în ţările terţe 68 mil.
Tematica 4* - Programe de informare şi de promovare care vizează China, Japonia, Coreea de Sud şi teritoriul vamal distinct Taiwan 11,725 mil.
Tematica 5* - Programe de informare şi de promovare care vizează SUA şi/sau Canada 11,725 mil.
Tematica 6* - America Centrală, America de Sud şi zona Caraibilor 7,035 mil.
Tematica 7* - Asia de Sud-Est, şi anume Brunei, Cambodgia, Indonezia, Laos, Malaiezia, Myanmar, Filipine, Singapore, Thailanda, Timorul de Est şi Vietnam 7,035 mil.
Tematica 8* - Africa şi Orientul Mijlociu 4,690 mil.
Tematica 9* - alte zone geografice 4,690mil.
Tematica 10 - Programe de informare şi de promovare privind sectorul laptelui/produselor lactate, al produselor din carne de porc sau o combinaţie a acestor două care vizează orice ţară terţă 21 mil.
Programe multinaţionale 14 mil.
Programe simple - în cazul unei perturbări serioase a pieţei 3 mil.
TOTAL 2016       111 mil.

* Aceste programe nu includ laptele/produsele lactate, produsele din carne de porc sau o combinaţie a celor două.Cu toate acestea, ele pot include laptele/produsele lactate, produsele din carne de porc sau o combinaţie a celor două, în cazul în care sunt asociate cu alte produse.