Posturi scoase la concurs

Luni, 06 Februarie 2017 08:30

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale anunţă concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuţie vacante de consilier juridic clasa I gradul profesional superior la Direcția Juridică - Serviciul Legislație și Avize.
Data: 17 februarie 2017, ora 10:00, proba scrisă.

Vineri, 16 Decembrie 2016 12:44

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale organizează concurs prin recrutare pentru ocuparea funcției publice de executie temporar vacantă de consilier superior din cadrul Direcției Generale Politici Agricole și Industrie Alimentară- Direcția Politici în Zootehnie
Proba scrisă: 30 decembrie 2016, ora 10.00

Joi, 08 Decembrie 2016 08:02

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în temeiul H.G. nr. 611/2008, anunţă scoaterea la concurs a unei funcţii publice de execuție vacante de consilier asistent la Direcția Generală Control, Antifraudă și Inspecții, Compartimentul județean Mehedinți. Interviul se va susţine într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
Proba scrisă: 09 ianuarie 2016, ora 10,00

Joi, 08 Decembrie 2016 08:00

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în temeiul O.U.G. nr. 45/2008, anunţă scoaterea la concurs a 2(două) funcţii publice de execuție vacante din cadrul aparatului propriu. Interviul se va susţine într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Proba scrisă: 21 decembrie 2016, orele 10,00.

Marți, 29 Noiembrie 2016 10:34

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale anunță concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuţie vacante de consilier juridic clasa I gradul profesional superior la Direcția Juridică – Serviciul Litigii.
Proba scrisă: 14 decembrie 2016, ora 10,00

Joi, 24 Noiembrie 2016 08:30

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în temeiul O.U.G. nr. 45/2008, anunţă scoaterea la concurs a unor funcţii publice de execuție vacante. Interviul se va susţine într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. Concursul se va desfășura la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale din B-dul. Carol I nr. 2-4, sector 3, Bucureşti.
Data: 12 decembrie 2016, orele 10,00 proba scrisă.

Luni, 21 Noiembrie 2016 08:40

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în temeiul O.U.G. nr. 45/2008, anunţă scoaterea la concurs a unor funcţii publice de execuție vacante la Direcția Generală Control, Antifraudă și Inspecții. Interviul se va susţine într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. Concursul se va desfășura la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale din B-dul. Carol I nr. 2-4, sector 3, Bucureşti.
Proba scrisă: 07 decembrie 2016, ora 10,00 

Luni, 21 Noiembrie 2016 08:35

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în temeiul O.U.G. nr. 45/2008, anunţă scoaterea la concurs de recrutare a funcţiei publice de conducere vacante de director general la Direcția Generală Control, Antifraudă și Inspecții din cadrul aparatului propriu al MADR.
Proba suplimentară eliminatorie de testare a cunoștințelor de operare PC: 07 decembrie 2016, ora 09,00
Proba scrisă: 07 decembrie 2016, ora 10,00

Luni, 21 Noiembrie 2016 08:30

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în temeiul H.G. nr. 611/2008, anunţă scoaterea la concurs a unor funcţii publice de execuție vacante la Direcția Generală Control, Antifraudă și Inspecții. Interviul se va susţine într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. Concursul se va desfășura la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale din B-dul. Carol I nr. 2-4, sector 3, Bucureşti.
Proba scrisă: 22 decembrie 2016, ora 10,00

Joi, 17 Noiembrie 2016 09:49

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale anunță scoaterea la concurs a două posturi contractuale:

  • post contractual vacant de consilier IA din cadrul Compartimentului Verificări de Management – Serviciul Verificări de Management și Achiziții Beneficiari – Direcția Generală Pescuit – AM POPAM
  • post contractual de consilier IA din cadrul Biroului Patrimoniu Arhivă - Serviciul Patrimoniu și Administrativ – Direcția Generală Buget Finanțe și Fonduri Europene.
    Proba scrisă: 14 decembrie 2016, ora 10,00
Pagina 1 din 2