Începând cu data de 25 aprilie 2017, MADR invită deținătorii de terenuri forestiere încadrate în categoria terenurilor acoperite cu păduri si terenuri destinate împăduririi sau reîmpăduririi (conform încadrării din amenajamentele silvice) din Fondul Forestier Național, cu excepția suprafețelor încadrate în tipul funcțional I (TI) să depună la APIA cererile de sprijin aferente schemei de ajutor de stat "Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, aferentă Măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice…
 CALENDAR ESTIMATIV ȘI ALOCĂRI PROPUSE PENTRU PNDR - ANUL 2017
Ghiduri ale Solicitantului, în variantă CONSULTATIVĂ, au fost publicate pe pagina oficială de internet a AFIR: Submăsura 4.1 „Investiții în exploatații AGRICOLE” Submăsura 4.1a „Investiții în exploatații POMICOLE” Submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” Submăsura 6.2 „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale” Submăsura 6.2 „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale” - ITI DD Submăsura 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” Submăsura 6.4 „Investiții în crearea și…
Marți, 21 Martie 2017 18:39

Lansare sesiuni măsuri PNDR 2014-2020

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin intermediul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, anunță lansarea în perioada 28 martie – 30 iunie 2017 a primei sesiuni din 2017 de depunere a Cererilor de finanţare pentru submăsura 4.3 A – componenta infrastructura de acces agricolă, submăsura 4.3 A Investiții Teritoriale Integrate Delta Dunării (ITI DD) – componenta infrastructura de acces agricolă, Schema de Ajutor de Stat aferentă submăsurii 4.3 S – componenta infrastructura de acces silvică, Schema de Ajutor de Stat aferentă submăsurii 4.3 S Investiții Teritoriale Integrate Delta…
- Ghidul Solicitantului pentru Submăsura 4.3.A - Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice - Infrastructura de acces AGRICOLĂ     - Ghidul Solicitantului pentru Submăsura 4.3.A - Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice - Infrastructura de acces AGRICOLĂ - Aria de aplicabilitate teritoriul  ITI - Delta Dunării -  SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de îmbunătățire a performanței economice a tuturor fermelor şi de facilitare a…
”Sesiunea de depunere a cererilor de sprijin pentru Schema de ajutor de stat ”Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”, aferentă Submăsurii 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite” din cadrul PNDR 2014-2020, se prelungește până la data de 31.03.2017, ora 16.00”. Ghidul solicitantului, precum și documentele relevante pentru implementarea Schemei de ajutor de stat ”Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”, aferentă Măsurii 8 „Investiţii…
Submăsura 6.5 - Schema pentru micii fermieri SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de sprijinire a micilor fermieri care au participat la schema de mici fermieri din Pilonul 1 (plăţi directe către fermieri) pentru cel puţin un an şi care se angajează să transfere definitiv altui fermier întreaga lor exploataţie şi drepturile de plată corespunzătoare. Detalii: http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_5_schema_pentru_micii_fermieri
Submăsura 4.1 - Investiții în exploatații agricole SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este sprijinirea investițiilor pentru creșterea competitivității exploataților agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum și investițiile pentru modernizarea fermei (în special cele de dimensiuni medii și asocieri de ferme mici și medii) și îmbunătățirea calității activelor fixe. Detalii: http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_1_exploatatii_agricole
A fost lansată prima sesiune de depunere a cererilor de sprijin în cadrul Schemei de ajutor de stat ”Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”. Sesiunea se desfășoară în perioada 21 noiembrie 2016 – 20 ianuarie 2017.Alocarea financiară a sesiunii este de 50.000.000 euro. Anunțul de lansare, ghidul solicitantului, precum și documentele relevante pentru implementarea Schemei de ajutor de stat ”Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe…
”Ghidul solicitantului, precum și documentele relevante pentru implementarea Schemei de ajutor de stat ”Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite” aferentă Măsurii 8 „Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor”, Submăsura 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite” din cadrul PNDR 2014-2020, au fost publicate pe pagina de internet a APIA la secțiunea dedicată măsurilor delegate din PNDR, respectiv: http://www.apia.org.ro/ro/submasura-m-8-1. Potenţialii beneficiari pot solicita la Centrele…
Pagina 1 din 6