”Sesiunea de depunere a cererilor de sprijin pentru Schema de ajutor de stat ”Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”, aferentă Submăsurii 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite” din cadrul PNDR 2014-2020, se prelungește până la data de 31.03.2017, ora 16.00”. Ghidul solicitantului, precum și documentele relevante pentru implementarea Schemei de ajutor de stat ”Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”, aferentă Măsurii 8 „Investiţii…
Submăsura 6.5 - Schema pentru micii fermieri SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de sprijinire a micilor fermieri care au participat la schema de mici fermieri din Pilonul 1 (plăţi directe către fermieri) pentru cel puţin un an şi care se angajează să transfere definitiv altui fermier întreaga lor exploataţie şi drepturile de plată corespunzătoare. Detalii: http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_5_schema_pentru_micii_fermieri
Submăsura 4.1 - Investiții în exploatații agricole SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este sprijinirea investițiilor pentru creșterea competitivității exploataților agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum și investițiile pentru modernizarea fermei (în special cele de dimensiuni medii și asocieri de ferme mici și medii) și îmbunătățirea calității activelor fixe. Detalii: http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_1_exploatatii_agricole
A fost lansată prima sesiune de depunere a cererilor de sprijin în cadrul Schemei de ajutor de stat ”Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”. Sesiunea se desfășoară în perioada 21 noiembrie 2016 – 20 ianuarie 2017.Alocarea financiară a sesiunii este de 50.000.000 euro. Anunțul de lansare, ghidul solicitantului, precum și documentele relevante pentru implementarea Schemei de ajutor de stat ”Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe…
”Ghidul solicitantului, precum și documentele relevante pentru implementarea Schemei de ajutor de stat ”Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite” aferentă Măsurii 8 „Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor”, Submăsura 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite” din cadrul PNDR 2014-2020, au fost publicate pe pagina de internet a APIA la secțiunea dedicată măsurilor delegate din PNDR, respectiv: http://www.apia.org.ro/ro/submasura-m-8-1. Potenţialii beneficiari pot solicita la Centrele…
Se prelungesc sesiunile de depunere a proiectelor de investiții prin intermediul submăsurilor: 4.1a - „Investiţii în exploataţii pomicole” - 30 noiembrie 2016, ora 16.00 4.2 - „Sprijin pentru investiții în prelucrarea/ comercializarea și/ sau dezvoltarea de produse agricole” - 15 decembrie 2016, ora 16.00 4.2a - „Sprijin pentru investiții în prelucrarea/ comercializarea și/ sau dezvoltarea de produse pomicole” - 15 decembrie 2016, ora 16.00 Detalii pe site-ul afir.info
Sesiunea de depunere a proiectelor de investiții prin intermediul submăsurilor 9.1 „Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul agricol” și 9.1a „Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul pomicol” din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020) se PRELUNGEȘTE până la data de 30 decembrie 2016, ora 16.00. Detalii pe site-ul afir.info
În contextul relansării submăsurilor 16.4/16.4a – SPRIJIN ACORDAT PENTRU COOPERARE ORIZONTALĂ ŞI VERTICALĂ ÎNTRE ACTORII DIN LANŢUL DE APROVIZIONARE ÎN SECTOARELE AGRICOL ŞI POMICOL, a fost publicată versiunea consultativă a Ghidului Solicitantului. Termenul limită pentru primirea observațiilor este 25.09.2016. Observațiile și propunerile se vor transmite la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Detalii pe site-ul afir.info
Au fost publicate versiunile consultative ale Ghidului Solicitantului pentru submăsurile 16.1 și 16.1a „Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor operaționale (GO), pentru dezvoltarea de proiecte pilot, inclusiv în sectorul pomicol” și Modelului standard de Cerere de Exprimare a Interesului (CEI). Termenul limită pentru primirea observațiilor este 09.09.2016. Observațiile și propunerile se vor transmite la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.   16.1 “Sprijin pentru înfiintarea și funcționarea grupurilor operaționale (GO), pentru dezvoltarea…
Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale ( AFIR) anunţă lansarea în perioada 16 august - 30 decembrie a primei sesiuni continue anuale de depunere a ceririlor de finanţare pentru Schema de ajutor de stat GBER şi de minimis aferentă submăsurii 4.2 şi pentru Schema de ajutor de stat GBER şi de minimis aferentă submăsurii 4.2a din PNDR 2014 - 2020. Ghidul Solicitantului FINAL pentru submăsura 4.2 - „Sprijin pentru investiții în…
Pagina 1 din 6