Miron Moldovan

Secretar General Adjunct

Imagine contact

Curriculum vitae

Date personale

Naţionalitate: Română
Data naşterii: 30.01.1952

EXPERINȚĂ PROFESIONALĂ

Perioada 14 Iunie 2016 - prezent
Funcția sau postul ocupat Secretar General Adjunct
Numele și adresa angajatorului

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Bd. Carol I, nr.3-4, sector 3, București, România
Tel: 021 – 307.24.90; 021 – 311.22.78
   Website: www.madr.ro

Activităţi şi responsabilităţi principale
 • Coordonează activitățile Direcției Generale Buget – Finanțe și Fonduri Europene, în funcție de prioritățile și obiectivele stabilite în bugetul de stat aprobat pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în baza prevederilor Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 903/R15.06.2016;
 • Îndeplinește calitatea de Ordonator Principal de Credite, prin delegare permanentă în baza prevederilor Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 904/R/15.06.2016.
Tipul activității sau sectorul de activitate Administrație publică centrală – finanțarea programelor europene și naționale pentru agricultura si dezvoltare rurală
   
Perioada 28 Martie – 06 Iunie 2016
Funcția sau postul ocupat Director al Direcției Economice
Numele și adresa angajatorului Autoritatea Națională Sanitară - Veterinară si pentru Siguranța Alimentelor
Activităţi şi responsabilităţi principale
 • Organizează activitățile Departamentului Economic, în funcție de prioritățile și obiectivele stabilite în bugetul de stat aprobat pentru Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara si pentru Siguranța Alimentelor - ANSVSA;
 • Fundamentarea, derularea și monitorizarea bugetului ANSVSA pentru sursele de finanțare naționale și europene aprobate;
 • Finanțarea programelor/proiectelor aprobate sectorului sanitar-veterinar si pentru siguranța alimentelor din fonduri naționale și/sau europene;
Tipul activității sau sectorul de activitate Administrație publică centrală – finanțarea programelor europene și naționale pentru sectorul sanitar-veterinar si pentru siguranța alimentelor
   
Perioada 14 Decembrie 2015 – martie 2016
Funcția sau postul ocupat Consilier personal al Ministrului Agriculturii si Dezvoltării Rurale
Numele și adresa angajatorului Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale
Activităţi şi responsabilităţi principale Analiza și monitorizarea activităților privind elaborarea și derularea programelor finanțate de la bugetul stat și din fonduri europene specifice Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Tipul activității sau sectorul de activitate Administrație publică centrală – finanțarea programelor europene și naționale pentru agricultura si dezvoltare rurala
   
Perioada Iunie 2012 – Decembrie 2015
Funcția sau postul ocupat Administrator
Numele și adresa angajatorului

S.C. MM DEVELOPMENT & MANAGEMENT SOLUTIONS SRL
Str. Ritoride nr. 15, sector 5, București

Activităţi şi responsabilităţi principale Conducere și administrare firmă
Tipul activității sau sectorul de activitate Activitate principală: consultanță și management de afaceri
   
Perioada Septembrie – Decembrie 2014
Funcția sau postul ocupat Consilier Personal la Cabinetul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor
Numele și adresa angajatorului

Departamentul pentru Ape, Păduri și Piscicultură din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor
Bd. Gheorghe Magheru, nr.31, sector 1, București
http://apepaduri.gov.ro

Activităţi şi responsabilităţi principale Analiza și monitorizarea activităților privind elaborarea și derularea programelor finanțate de la bugetul stat și din fonduri europene specifice Departamentului pentru Ape, Păduri și Piscicultură
Tipul activității sau sectorul de activitate Administrație publică centrală – finanțarea programelor europene și naționale pentru sectoarele ape, păduri și piscicultură
   
Perioada Septembrie 2009 - Iunie 2012
Funcția sau postul ocupat Director General - Direcția Generală Buget – Finanțe și Fonduri Europene
Numele și adresa angajatorului MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
bd. Carol I, nr.3-4, sector 3, București, România
Tel: 021 – 307.23.51; 021 – 307.98.14
Website: www.madr.ro
Activităţi şi responsabilităţi principale
 • Organizează activitățile Departamentului Buget - Finanțe, în funcție de prioritățile și obiectivele stabilite în bugetul de stat aprobat pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
 • Fundamentarea, derularea și monitorizarea bugetului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru sursele de finanțare naționale și europene aprobate;
 • Finanțarea formelor de sprijin acordate producătorilor agricoli și sectorului piscicol din fonduri naționale și/sau europene;
 • Elaborarea și avizarea de acte normative privind finanțarea sectorului agricol, dezvoltare rurală și pescuit, din fonduri naționale și europene (buget de stat, Fondul European pentru Garantare Agricolă,Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, Fondul European pentru Pescuit).
Tipul activității sau sectorul de activitate Administrație publică centrală – finanțarea programelor europene și naționale pentru agricultură, dezvoltare rurală și pescuit.
   
Perioada Februarie 2009 - Septembrie 2009
Funcția sau postul ocupat Secretar General
Numele și adresa angajatorului MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
bd. Carol I, nr.3-4, sector 3, București, România
Activităţi şi responsabilităţi principale
 • Coordonează activitățile Direcției Generale Buget – Finanțe și Fonduri Europene, în funcție de prioritățile și obiectivele stabilite în bugetul de stat aprobat pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
 • Îndeplinește calitatea de Ordonator Principal de Credite.
Tipul activității sau sectorul de activitate Administrație publică centrală – finanțarea programelor europene și naționale pentru agricultură, dezvoltare rurală și pescuit.
   
Perioada Ianuarie 2009 – Iunie 2001
Funcţia sau postul ocupat Director General - Direcția Generală Buget – Finanțe și Fonduri Europene
Activităţi şi responsabilităţi principale
 • Organizează activitățile Departamentului Buget - Finanțe, în funcție de prioritățile și obiectivele stabilite în bugetul de stat aprobat pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
 • Fundamentarea, derularea și monitorizarea bugetului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru sursele de finanțare naționale și europene aprobate;
 • Finanțarea formelor de sprijin acordate producătorilor agricoli și sectorului piscicol din fonduri naționale și/sau europene;
 • Elaborarea și avizarea de acte normative privind finanțarea sectorului agricol, dezvoltare rurală și pescuit, din fonduri naționale și europene (buget de stat, Fondul European pentru Garantare Agricolă,Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, Fondul European pentru Pescuit).
Numele şi adresa angajatorului

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
bd. Carol I, nr. 3-4, sector 3, București, România

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administrație publică centrală – finanțarea programelor europene și naționale pentru agricultură, dezvoltare rurală și pescuit.
   
Perioada Mai 2001 – Septembrie1987
Funcţia sau postul ocupat Șef Serviciu - Direcția Investiții
Activităţi şi responsabilităţi principale
 • Elaborarea și derularea planurilor de investiții privind sectoarele de îmbunătățiri funciare, horticultură, zootehnie, cercetare agricolă, sanitar-veterinar, protecția plantelor, etc.
Numele şi adresa angajatorului

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
bd. Carol I, nr.3-4, sector 3, București, România
Tel: 021 – 307.23.51; 021 – 307.98.14
Website: www.madr.ro

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administrație publică centrală – finanțarea planurilor de investiții din domeniul agriculturii.
   
Perioada Septembrie 1987 – Iulie 1983
Funcţia sau postul ocupat Șef Serviciu – Centrul de Calcul al Sistemului de Comerț Exterior din cadrul Ministerului Comerțului Exterior
Activităţi şi responsabilităţi principale
 • Evidența contractelor de export ale României și monitorizarea realizării acestora
 • Participarea în cadrul grupului de lucru privind facilitarea procedurilor de comerț internațional din cadrul Organizației Națiunilor Unite (ONU), cu sediul la Geneva, Elveția.
Numele şi adresa angajatorului

Centrul de Calcul al Sistemului de Comerț Exterior din cadrul Ministerului Comerțului Exterior
Bd. Regina Elisabeta, nr. 5, sector 3, București

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administrație publică centrală în domeniul comerțului exterior.
   
Perioada Iulie 1983 – Iulie 1976
Funcţia sau postul ocupat Cercetător științific - Direcția Cercetare din cadrul Institutului Central pentru Conducere și Informatică
Activităţi şi responsabilităţi principale
 • Elaborarea Sistemului Informatic Național (SIN) și a Sistemului Informatic Teritorial (SIT)
 • Dezvoltarea Teoriei Sistemelor Fuzzy utilizate în explicarea raționamentelor informatice
 • Elaborarea de modele matematice pentru diferite sisteme informatice
Numele şi adresa angajatorului

Institutul Central pentru Conducere și Informatică (actualul Institutul de Cercetări pentru Informatică – ICI București)
Bd. Mareșal Al. Averescu, nr. 8-10, sector 1, București

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administrația Centrala - sector guvernamental – cercetare și tehnologia informației.
   
EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ  
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Academia de Studii Economice – București,
Facultatea de Cibernetică Economică și Statistică – secția Cibernetică Economică

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională ISCED 5
Perioada Octombrie 1971 – Iunie 1976
Calificarea / diploma obţinută Bacalaureat specializarea Cibernetică Economică
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Matematică Superioare, Logică matematică, Calculul Probabilității și Statistică matematică, Cercetări Operaționale în Economie, Organizarea și proiectarea sistemului economic național, Cibernetică Economică.
   
Limba maternă Limba romana
   
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  
Autoevaluare   Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*)   Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă
Limba franceză   B2 Utilizator independent C1 Utilizator experimentat C1 Utilizator experimentat C1 Utilizator experimentat C1 Utilizator experimentat
                       
  (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
   
Competenţe şi abilităţi sociale

-          Capacitate de comunicare;
-          Abilitatea de a lucra cu echipe multidisciplinare;

Competenţe şi aptitudini organizatorice

-          Leadership;
-          Spirit organizatoric;
-          Experiență în managementul de program/proiect.

   
Competenţe şi aptitudini tehnice Foarte bună cunoastere a   proiectării, mplemetăriii și monitorizării bugetului de stat pentru programele de sprijinire a producătorilor agricoli (fonduri naționale, Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) și Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală FEADR), precum și elaborarea a documentelor/actelor normative pentru finanțarea sectorului agricol si dezvoltare rurală din România,;
   
Alte competenţe şi aptitudini
 • Ordinul „Meritul Agricol” în gradul de „Comandor” conferit de Președintele României, Traian Băsescu, în anul 2007
 • Distincție de Vrednicie acordată de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române Daniel în anul 2010.
 • Diplomă de Excelență acordată de către Consiliul de Administrație al Fondului de Garantare a Creditului Rural, în anul 2004 pentru susținerea activității acestei instituții.
   
Permis(e) de conducere Categoria B