Lucian Dumitru

Secretar General Adjunct

Imagine contact

Curriculum vitae

Date personale:
Data şi locul naşterii: 2 mai 1975, Bucureşti, România
Starea civilă: Căsătorit
Religia: Creștin - ortodox
Naţionalitatea: Română
Cetăţenia: Română
Limbi străine: Spaniolă, franceză

Studii:
1993 Stagiu de specializare, C.F.P.P.A., Le Chesnoy, Les Barres, Franţa
1993 Liceu, Grup Şcolar Călugăreni
1999 Curs, Managementul în economia de piaţă, W.B.B. România
2000 Stagiu de pregătire practică profesională, Exploataţii agricole ecologice, Federacion Espacios Naturales Protegidos de Andalucia, Spania
2000 Facultatea de Agricultură, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
2001 Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti, D.I.D.
2002 Master, Management şi Dezvoltare Rurală, Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Universitatea de Ştiinte Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
2007 Cursuri postuniversitare, Securitate Naţională, Colegiul Naţional de Apărare (CNAp), Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”
2008 Cursuri postuniversitare, Global Terrorism, Colegiul Naţional de Apărare (CNAp), Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”
The United Nations Institute for Training and Research Programme of Correspondence Instruction
2011 Cursuri postuniversitare, Diplomaţie şi securitate, Institutul Diplomatic Român, Ministerul Afacerilor Externe
2012 Cursuri postuniversitare, Diplomaţie - Program de perfecţionare în domeniul relaţiilor internaţionale, Institutul Diplomatic Român, Ministerul Afacerilor Externe
2012 Curs Înalţi Funcţionari Publici, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
2014 Cursuri postuniversitare, Securitate şi bună guvernare, Colegiul Naţional de Apărare (CNAp), Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”
2015 Cursuri postuniversitare, Managementul Strategic al Afacerilor Interne, Colegiul Naţional de Afaceri Interne, Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”

Activitatea profesionala:
2001 - 2003 Şef Birou Senatorial
Parlamentul României, Senat
2003 - 2005 Cercetător Ştiinţific
Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Economie Agrară, Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice ”Gheorghe IONESCU-ŞIŞEŞTI“
2005 - 2006 Director General, Preşedinte Consiliu de Administraţie
S.C. Piaţa de Gros S.A. Bucureşti
2006 - 2009 Director Adjunct
OJPDRP Giurgiu, Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
2010 - 2011 Director General
Muntenia Proiect
2011 - 2012 Subprefect
Instituţia Prefectului Judeţul Giurgiu, Ministerul Administraţiei şi Internelor
2012 Prefect
Instituţia Prefectului Judeţul Giurgiu, Ministerul Administraţiei şi Internelor
2011 - 2013 Consilier
Agenţia de Plăţi şi Interventie pentru Agricultură, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
2014 - 2015 Subprefect
Instituţia Prefectului Judeţul Giurgiu, Ministerul Afacerilor Interne
2015 Secretar General
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale