Luni, 16 Mai 2016 12:25

ANUNŢ - Achiziţionarea de servicii de organizare a două serii de instruire, fiecare serie având câte 2 module, pentru instruirea a 50 persoane din cadrul DGP – AM POPAM (25 persoane / serie) având ca temă evaluarea proiectelor depuse în cadrul Programului Operațional Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020.

Marți, 10 Mai 2016 16:28

ANUNȚ - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu sediul în B-dul Carol I, nr. 2-4, sector 3, Bucureşti, cod fiscal 4221187, intenţionează să achiziţioneze servicii de asigurare facultativa tip CASCO si serviciile de asigurare tip RCA pentru autoturismele din parcul auto al DGP AMPOPAM

Joi, 05 Mai 2016 15:59

Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale ( AFIR), prin Oficiul Judetean pentru Finantarea Investitiilor Rurale Iasi, în calitate de autoritate contractantă, invită ofertanții interesaţi să depună ofertele în vederea inchirierii unui spaţiu de birouri, dotat cu utilități și spații de parcare, necesar bunei desfăşurări a activităţii.
Printre condițiile ce trebuie întrunite pentru închiriere enumerăm: distanta fata de centrul orasului (Km. 0 = Piața Unirii) de max. 4 kilometri, suprafața utilă a spatiului de 550 - 650 mp, 5-10 locuri de parcare.
Puteți depune ofertele zilnic intre orele 8.30 – 16.30 la sediul OJFIR Iasi, Str. Dumbrava Rosie, nr. 3 - 5, Iași, până la data de 23.05.2016, ora 12.00.
Pentru informaţii suplimentare puteţi contacta pe dl. Constantin AMZA  la telefon: 0332 860 282,  Fax: 0232 216 467, e-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Vineri, 15 Aprilie 2016 15:24

ERATĂ - Referitor la achiziția directă care vizează achiziția de broșuri pentru promovarea PNDR 2014-2020, publicată în SEAP prin anunțul nr. 34731/15.04.2016, dintr-o eroare de redactare, data limită pentru depunerea ofertelor a fost menționată ziua de 19.04.2016. Termenul final de depunere este data de 22.04.2016, ora 14.00.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale derulează achiziția directă pentru încheierea contractului de furnizare având ca obiect „Achiziția de broșuri pentru promovarea PNDR 2014 - 2020

Vineri, 15 Aprilie 2016 15:17

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (M.A.D.R.), cu sediul în București, B-dul Carol I, nr. 2-4, Sector 3, cod fiscal 4221187, intenționează să achiziționeze servicii de SSM și PSI pentru sediile MADR.

Joi, 14 Aprilie 2016 14:57

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (M.A.D.R.), cu sediul în București, B-dul Carol I, nr. 2-4, Sector 3, telefon 021.30.72.318, fax 021.30.72.316, intenționează să achiziționeze direct, în temeiul art. 19 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare, servicii de supraveghere și verificare tehnică instalații (RSVTI), („Servicii de inspecție și testare tehnică” - CPV 71630000-3), pentru sediul M.A.D.R.

Joi, 21 Aprilie 2016 16:23

(Actualizat 21 aprilie 2016 16:23) ERATĂ - Avand în vedere ca până la expirarea termenului limită de depunere a ofertelor, niciun operator economic nu a depus nicio ofertă, Autoritatea Contractantă a procedat la revizuirea cerințelor minime din Caietul de sarcini. în ceea ce privește valoarea estimată și criteriul de atribuire a achiziției directe, precum și cerințele minime de calificare, acestea se vor menține conform Invitației de participare nr. 156237/12.04.2016. Menționam ca termenul limită de depunere a ofertelor se va prelungi până la data de 26.04.2016 ora 14:00.

(Publicat 12 aprilie 2016 12:48) Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR), în temeiul art. 19 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, dorește Achiziționarea de servicii de telefonie mobilă, respectiv a 141 de abonamente și terminale mobile incluse pentru un număr de 141 de utilizatori, conform Caietului de sarcini atașat prezentei.

Marți, 15 Martie 2016 16:46

UPDATE 22.03.2016

- Având în vedere că s-au omis unele acte normative care reglementează serviciile de PSI și SSM în caietele de sarcini, achiziția directă privind serviciile sus menționate, se va anula.

- Autoritatea Contractantă va republica invitația de participare pe site-ul MADR, după remedierea aspectelor constatate în cadrul caietelor de sarcini.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu sediul în B-dul Carol I, nr. 2-4, secto 3, București, cod fiscal 4221187, intenționează să achiziționeze servicii de SSM și PSI pentru sediile MADR.

Joi, 03 Martie 2016 13:07

Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale ( AFIR), prin Oficiul Judetean pentru Finantarea Investitiilor Rurale Brasov, în calitate de autoritate contractantă, invită ofertanții interesaţi să depună ofertele în vederea inchirierii unui spaţiu de birouri, dotat cu utilități și spații de parcare, necesar bunei desfăşurări a activităţii.
Printre condițiile ce trebuie întrunite pentru închiriere enumerăm: distanța fața de Centrul civic din Brasov de 4 kilometri, suprafața utilă a spatiului de 450 - 600 mp, minim 3 locuri de parcare.
Puteți depune ofertele zilnic intre orele 8.30 – 16.30 la sediul OJFIR Brasov, str.Calea Bucuresti, nr.10D, Brasov până la data de 17.03.2016, ora 12.00.
Pentru informaţii suplimentare puteţi contacta pe dl. Gheorghe BANU la tel. 0268.416140/fax 0268.473845, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Miercuri, 10 Februarie 2016 12:10

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (M.A.D.R.), cu sediul în București, B-dul Carol I, nr. 2-4, Sector 3, telefon 021.30.72.318, fax 021.30.72.316, intenționează să achiziționeze direct, în temeiul art. 19 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare, servicii de supraveghere și verificare tehnică instalații (RSVTI), („Servicii de inspecție și testare tehnică” - CPV 71630000-3), pentru sediul M.A.D.R.

Pagina 2 din 11