Luni, 22 Aprilie 2019 17:12

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (M.A. O. R. ), cu sediul în Bucuresti, 8-dul. Carol I, nr. 2-4, sector 3, cod poştal 030163, cod fiscal 4221187, intenţionează să achiziţioneze prin aplicarea procedurii proprii, în conformitate cu prevederile art. 7 alin.(1) lit. (d) şi art.68 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 98 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare, servicii pentru organizare evenimente (cod CPV 79952000-2), conform caietului de sarcini anexat.

Vineri, 08 Martie 2019 13:12

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (M.A.D.R.), cu sediul în București, B-dul. Carol I, nr. 2-4, sector 3, cod poștal 030163, cod fiscal 4221187, intenționează să achiziționeze prin aplicarea procedurii proprii, în conformitate cu prevederile art. 7 alin.(1) lit. (d) și art.68 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 98 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, servicii pentru organizare evenimente (cod CPV 79952000-2), conform caietului de sarcini anexat.
Termenul limită de depunere a ofertelor: 13 martie 2019

Vineri, 15 Februarie 2019 12:58

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (M.A.D.R.), cu sediul în Bucuresti, B-dul. Carol I, nr. 2-4, sector 3, cod poștal 030163, cod fiscal 4221187, intenţionează să achiziţioneze prin aplicarea achizitiei directe, în conformitate cu prevederile art. 7 alin.(5) din Legea nr. 98 privind achizițiile publice cu modificările şi completările ulterioare, servicii de actualizare a expertizei tehnice aferente corpului A, a MADR. (cod CPV- 71242000-6-pregatire de proiecte si proiectare, estimarea costurilor), conform caietului de sarcini anexat.

Luni, 04 Februarie 2019 13:01

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (M.A. D.R.), cu sediul în București, B-dul. Carol I, nr. 2-4, sector 3, cod poștal 030163, cod fiscal 4221187, intenționează să achiziționeze prin aplicarea procedurii proprii, în conformitate cu prevederile art. 7 alin.(1) lit. (d) și art.68 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 98 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, servicii pentru organizare eveniment cu tema "Ziua mondială a albinelor" (cod CPV 79952000-2), conform caietului de sarcini anexat.

Vineri, 01 Februarie 2019 09:35

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (M.A.D.R.), cu sediul în București, B-dul. Carol I, nr. 2-4, sector 3, cod poștal 030163, cod fiscal 4221187, intenționează să achiziționeze prin aplicarea procedurii proprii, în conformitate cu prevederile art. 7 alin.(1) lit. (d) și art.68 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 98 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, servicii pentru organizare evenimente (cod CPV 79952000-2).

Joi, 17 Ianuarie 2019 10:20

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (M.A.D.R.), cu sediul în Bucuresti, B-dul. Carol I, nr. 2-4, sector 3, cod poștal 030163, cod fiscal 4221187, intenţionează să achiziţioneze prin aplicarea procedurii proprii, în conformitate cu prevederile art. 7 alin.(1) lit. (d) şi art.68 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 98 privind achizițiile publice cu modificările şi completările ulterioare, servicii pentru organizare evenimente (cod CPV 79952000-2), conform caietului de sarcini anexat.

Miercuri, 16 Ianuarie 2019 17:51

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (M.A.D.R.), cu sediul în Bucuresti, B-dul. Carol I, nr. 2-4, sector 3, cod poștal 030163, cod fiscal 4221187, intenţionează să achiziţioneze prin aplicarea procedurii proprii, în conformitate cu prevederile art. 7 alin.(1) lit. (d) şi art.68 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 98 privind achizițiile publice cu modificările şi completările ulterioare, servicii pentru organizare evenimente (cod CPV 79952000-2), conform caietului de sarcini anexat.

Joi, 13 Decembrie 2018 15:57

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale cu sediul în București, B-dul Carol I nr. 2-4, sector 3, in calitate de creditor majoritar in dosarul de faliment nr.3164/88/2017, aflat pe rolul Tribunalului Tulcea privind debitoarea S.C. PISCICOLA MURGHIOL S.A., cu sediul social in sat Murghiol Comuna Murghiol, Amenajarea Piscicola Murghiol, judetul Tulcea, inregistrata la ONRC cu nr. J36/100/1991, CUI 3054900, in calitate de debitor al M.A.D.R. cu suma de 12.836.416,54 lei, organizeaza selectie de oferte pentru desemnarea lichidatorului judiciar, in dosarul de faliment

Joi, 06 Decembrie 2018 13:43

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale dorește realizarea achiziției prin ”Cumpărare directă” în temeiul art.7, alin 5 din Legea nr 98/2016 privind achizițiile publice, cu completările și modificările ulterioare, prestări de servicii de colectare, transport și depozitare deșeuri menajere și de colectare selectivă pentru o perioadă de 12 luni, cu termen limită de depunere a ofertelor în data de 12.12.2018.

Vineri, 16 Noiembrie 2018 10:18

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (M.A.D.R.), cu sediul în Bucuresti, B-dul. Carol I, nr. 2-4, sector 3, cod poștal 030163, cod fiscal 4221187, intenţionează să achiziţioneze prin “Cumpărare directă”, în temeiul art. 7, alin. 5 din Legea nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, cu completările și modificările ulterioare, prestări de servicii de expertiză în specializarea evaluare active mobile de natura utilajelor.

Pagina 1 din 13